Ne Unutacağız Ne De Unutulmasına İzin Vereceğiz!

Ne Unutacağız Ne De Unutulmasına İzin Vereceğiz!

10 Ekim 2015 günü Ankara Garı'nın önünde "Emek, Barış ve Demokrasi" şiarıyla toplanan binlerce insana devlet destekli IŞİD çeteleri tarafından saldırı düzenlendi. 103 kişi katledildi, binlerce insan yaralandı ve çoğu insana dinmeyecek bir öfke ve acı miras kaldı.

Bizler; 10 Ekim'in tanıkları, katledilen "Emek, Barış ve Demokrasi" şehitlerinin yoldaşları olarak 5 yıldır ne davanın peşini bıraktık ne de alanları terkettik. Fakat polis her sene anma yapmak için toplanan kitleye çeşitli bahanelerle barikat kurdu. Bugün ise arkadaşlarımızı anmak için toplandığımızda pandemi koşullarını ve valilik kararını bahane ederek anmayı engellemeye çalıştı. Anma saatinin öncesinde orda toplanan 9 arkadaşımızı gözaltına aldı. "Emek, Barış ve Demokrasi" meydanına girişi engelledi ve anmanın yapıldığı bölgede sürekli anons yaparak kitleyi tahrik etmeye çalıştı. Polisin tüm engellemelerine rağmen anma gerçekleştirildi.

Katillerin önüne barikat kurmayanlar, 10 Ekim 2015 günü hiçbir güvenlik önlemi almayanlara diyoruz ki; ne kadar önümüze barikatlar kursanız da, ne kadar bizi engellemeye çalışsanız da bizim için her meydan "Emek, Barış ve Demokrasi" meydanı, her alan anma alanı.

O gün o alanda katledilen yoldaşlarımızı ne unuttuk ne de unutulmasına izin vereceğiz! Katledilen her yoldaşımıza sözümüz var, katiller yenilecek halk kazanacak!