Özgürlük

NEDEN ÖZGÜRLÜK?

NEDEN ÖZGÜRLÜK?
Vurgularımız olumsuzluklara değil, geliştirme mücadelesinde olduklarımızı bilince çıkarma yönündedir. Teorik bir eksiklik, yanlış algılamalara neden olabilecek bir boşluk, mücadele içerisinde mutlaka doldurulması gerekir. Eksikliğinden yanlışlığını getireceği gibi, pratikte daha vahim sonuçları ortaya çıkarabilir. Pratiğin, aklın yani düşüncede ve teorideki çözülmesi gerekenlerin önüne geçtiği yerde devrimci bir yolda ilerlemek mümkün değildir. Teori yani bilgi eksikliği; karşıdan gelen tren ‘‘kuantumunun paralel dünyasına ait‘‘ diyerek önüne dikilmek gibi vahim sonuçlar çıkarır. Doğada ise bilmiyordum kuralı geçerli değildir.  Teoriden pratiğe yolculukta kesişme ve geçiş noktaları, algı hatalarının görece arttığı yerlerdir. Teori ve pratiğin diyalektik bütünlüğü ortadadır. Aynı düzlemde yer alan çelişkilerin birbirine bağlı ele alınması( politik mücadele örneği gibi.)ve gidiş yönünü  unutmamızı getirmemelidir. Devrimci düşüncenin dünyayı yorumlamak değil değiştirmek olduğu, değiştirdikten sonra teorisini yapmak ya da içerisinde yaşanılan maddeyi teorik olan yorumlamak değildir... İçerisinde geliştiği maddi ortamın doğru tahliline dayanarak onun sınırlarını aşarak doğasal gerçekliğe ulaşma ve değiştirme mücadelesi olduğu ortadadır. Konuyu başka bir konuya sıçrayarak belki monolog haline getirebilirsiniz, lakin bir sonuca ulaşamazsınız. Devrimci teori olmadan devrimci pratik olmaz. Vurgu yapılan yer belirlidir. Örneğin partileşme süreci teorik tespitiyle ve bilgi birikimiyle ilgili bir vurgulamayı pratikle ilgili ele almak insaf ve niyet midir? Dünya‘yı döndürmeye mi başladınız gibi bir şey! Ne denebilir? Pardon, ‘‘teorik olarak dünya dönüyormuş‘‘ söylediğim için kusura bakma mı denilir? Hele hele tümümüzün durumu ‘‘güç farklarına rağmen‘‘ ortadayken! Pratik bağlamda bir partileşmeden bahsedilmediği, ideolojik birliğin sağlanamamasından bellidir...  
Belirli bir bilgi birikimi var sayılarak yazılan ya da o noktadan başlayarak geliştirilen konuların bu eksiklikten dolayı yanlış anlaşılması mümkündür. Bilgi eksikliğine dayanan ve geliştirilebilecek olanı yargılamak, mahkum etmeye kalkmak anlaşılamaz bir durumdur. Yazılarımızda geçen olumsuz örneklemeler, vurgular bize döndürülerek, konudan sıçrayarak tartışılamaz. Bizim vurgularımız, konusu geçenlerin söyledikleriyle yaptıklarının laf kalabalığı dışında uymaması ile ilgilidir. Bizlerin ne düşündüğünü bilince çıkarma mücadelesi dışında bizleri ilgilendiren yönü de yoktur. Konu ve teorisi kapsamında tartışılması gereken, başka bir düzleme ve konuya kaydırılarak tartışılamaz. Takdirini okuyucuya bırakırız. Bizim yapıp yapamadıklarımıza ilişkin ise cevaplarımız bu yazı içerisinde açık biçimiyle ortaya konulmaya çabalanmıştır…
Art arada yaşanılan yenilgiler sonucu  oluşan güvensizlik ortamı ve  ‘’sosyalizm’’denilen sistemlerin başarısızlığı, öyle bir kafa karışıklığı yarattı ki her alana yansıyor ve kapsıyor. Yaşanılan toplumsal bir travmaya dönüşmüş durumda. Kimi emperyalizm çağında feodal devletin kurulmasından bahsediyor, kimi olan başka bir şeymiş gibi faşizm kapıda yazıyor. Kimileri uluslar arası tekellerin kendi üst yapılarını oluşturma çabasını nüfuz alanları ve yeniden paylaşımını globalizm, durum ortadayken  yaşananı liberalizm diye değerlendiriyor. Kimileri Stokholm sendromu etkisiyle AKP nin liberalizminin ve başarılarının hayranı. Tüm muhalefeti bir araya getirme planlarıyla kendi liberalizminin düzen içi konuşlanışını dilendiriyor. vb. Hangi yolun yoldaşı olduğunu bilemeyenlerin guruplaşması devrimci saflaşmayı değil kamplaşmayı ortaya çıkarıyor. Hangi yola gideceği belirsiz yoldaşlığın ve yararlılığın daha ilk siyasal zorunlulukta dağılması işte bundandır. İşte bu koşullar altında neden özgürlük sorusunu sorumluluğun bilincinde cevaplamaya bir alıntıyla başlayalım.
’’Bizce teorinin olmayışı devrimci bir akımın varolma hakkını, ortadan kaldırır ve eninde sonunda kaçınılmaz olarak siyasi iflasa mahkum eder.’’Lenin
Belirgin devrimci bir dünya görüşü olmadan ve bunu var olanın rutin tekrarı  sanan, onun hareket hali ve gelişen özünü ortadan kaldıranların, pratikteki ayrı duruşla ayrı bir’’örgüt’’olduğunu sanmak doğru değildir ve bir yere ulaştırmaz... Teorik olarak içerisinde yaşanılanın doğru tahlili için, gelişime doğru yaklaşımı sağlayan diyalektik ve tarihsel materyalizmin kılavuzluğu gereklidir. Toplumsal ve sınıfsal gelişmeler alanında, diğer doğa bilimlerinde olduğu biçimde labaratuarda mikroskop vb. araçlarımız yoktur. Bu işlevi gören diyalektik ile olay ve gelişimleri çeşitli düzlem ve aşamalarda inceleme olanağı buluruz. Devrimciliğin dünyayı değiştirme doğrultusunda onu yorumlayan teorik tespitlerini ve düşünsel yolculuğunu yani diyalektik ve tarihsel materyalizmi kavrayamamak’’sol ya da devrimci’’adı ile bir akım olma hakkını ortadan kaldırır. Devrimci teori olmadan devrimci hareket ve pratik olmaz. Bu noktada böylesi bir mücadelenin netleşmesi ile yaşamın ve maddede hareketin karşımıza çıkardığı sorunların çözümüne yönelik siyasi önermeler demek olan teorik ve ideolojik mücadelenin, doğru kavranamaması sorunu da ortaya çıkmaktadır. Genel olarak geçmişte söylenenlerin tekrarı ve diğerleri ile laf yarıştırma sanılan bir anlayışla doğru yere varılması da beklenemez.
Bunun gibi 83 te başlayan tartışmalarda ve sonraki tartışma süreçlerinde  ve yasal partinin kuruluşunda aldığımız tavırlar ayrı bir yazı konusu olduğundan burada üzerinde durulmayacaktır. Kısacası tek ve mutlak doğruyu söyleyen, herkesin de aynı görüşte birleşmesini bekleyen bir anlayışı değil, doğruya gelişebilecek ve geliştirilebilecek doğabilimsel doğruların mücadelesinde olduğumuzu ifade edebiliriz.
Ağır yenilgi koşullarından çıkılmaya çabalanırken üstüne adına ’’sosyalizm’’denilen reel sistemlerin de çöküşüyle cevaplamamız ve çözüm üretmemiz gerekenlerin artığı bir döneme ayak bastık. Sosyalist sisteme olan güvenin sarsılması ve yargılanması gibi sorunları da birlikte yaşamaya başladık. Yenilginin eleştirisi ve özeleştirisi mücadelede gerçekleştirilemeden bu güvensizlik ortamı bizlerin durumunada yansımaya başladı. Arkadaşların kendi deyimiyle’’büyü bozulmuştu.’’Fikir çeşitliliklerini aynı potada eritebilecek ortak payda ya da çekirdek ortadan kalkmıştı. Yüksek perdeden herkesin ayakabısı nereden sıkıyorsa onu bağırdığı sağlıksız bir ortam gelişti. Sağlıklı siyasal çözümlemelerle olumlu bir sonuca gelişmeyen kaotik durum engelenemedi. Geçmiş deney ve bilgi birikimleri, günümüz ve görevlerimiz doğrultusunda devrimci anlamda yeniden üretilemez durumdayken, çoğunlukla pratikte yaratılan değerlerin mirası üzerinde yükselmeye çalışan bir pratik örgütlenmeye çalışıldı.Türkiyedeki devrimci mücadelenin geldiği seviye açısından değerlendirildiğinde ’’üretenlerin yönetimi’’ doğrultusundaki mücadele geliştirilemez haldeydi. İşte bu şartların da etkisinde esas sorunun: Teorik-ideolojik ve bu doğrultudaki devrimci mücadele birliğimizin yeniden geçmişin devrimci değerleri üzerinde ve aşacak biçimde oluşturulması gerektiğini tespit ettik. Böylesi bir teorik-ideolojik mücadelenin gelişebilmesi doğrultusunda çabaladık. Bunun aynı dünya görüşü doğrultusunda olay ve gelişimleri organik biçimiyle benzer değerlendiren kaba bir benzetmeyle en az on kişinin bir araya gelmesi demek olan bir kadro çalışması da olduğunun bilincinde hareket etmeye çabalıyoruz. Bu bir hareket hali olduğundan kollektif çabalarla daha iyisinin yapılabileceğini, yaptıklarımızın yetersizliğini bilince çıkararak...Çok yol kat ettiğimiz maddi anlamda söylenemez. Lakin dünya görüşünün ne olması gerektiği konusunda kaba da olsa bir çerçeve çizme yolunda en azından azımsanmayacak önemli adımlar attığımız söylenebilir.
Her yenilgi dönemi kendine özgü sorunları da ortaya çıkarır. Geçmişte’’Demirel AET yanlısıydı. Bu bağlamıyla burjuva demokrasisini savunan ilericiydi! Göremedik’’ özeleştirileri !!! Günümüzde liberalizm globalizm derken globalleşerek zorunlu olarak liberalleşecek ülke beklentisi !!! Uluslar arası tekellerin yeniden paylaşım savaşının daha çok sömürü ve baskı demek olduğunu göremeyen bir dünya görüşüyle algı yanılgısının’’tahlilleri!’’Hatta Erdoğan’nın demokratlığının keşfi! Burjuva demokrasisini ve temsili sistemleri; Cumhuriyet, laiklik, Kratokrasi vb. savunmak noktasına tıkanmış, onu geliştirip aşarak üretenlerin işçi sınıfı demokrasisine ulaşmak hedefinden vazgeçmiş, lakin ‘’sol’’cu kalanlar var. Böylesi ağır yenilgi koşullarında söylenilenin doğru anlaşılması gibi, devrimci tarihsel deney birikimlerinin de doğru yorumlanmasında büyük sorunlar ortaya çıkarmaktadır. Söylenilen ve yazılanların anlaşılmasında ve yorumlanmasında, günümüzün maddi koşullarının algıları belirirlemesi de denilebilecek bir gelişimdir! Anlaşmakta zorluklar da işin ekstrası haline gelmiştir. Sınıflar mücadelesine ‘’üreten biziz yöneten de biz olacağız’’ şeklinde devrimci demokrasi ilkeleriyle müdahalenin yaratığı beyin fırtınası, demokrasi deney birikimlerinin zayıflığıyla bütünleştiğinde bir isyana dönüşmüştür. Bu durum herkesin en iyisini bildiği, kendi dışında kimseye güvenmediği, kimseye saygı duymadığı vb. psikoloji alanını ilgilendiren lakin siyaset sanılan bir sağlıksız ortamın gelişmesini de getirmiştir. Denilenleri istediği ve işine geldiği gibi yorumlayan bir dengesizlik ortalığı kaplayabilmiştir. Ne dediğini bilmeyen ne yaptığının sorumluluğunu kaldıramayan bir siyasal tutarsızlık yaygınlık kazanmıştır.
Günümüz koşullarında siyasal tutarsızlıkla, genelde pratikte olay ve gelişim ve kişilere tavır düzeyinde, ortak çıkar tavır alışlarıyla ayrı yerlerde durulabilmektedir. Ayrı bir dünya görüşünden kaynaklanmayan, teorik ve ideolojik olarak neyi savunduğunu, günümüz ve görevlerimizi nasıl tahlil ettiği  belirsiz, ayrı bir gurup olma hakkını kendinde bulan bir çok yapı ortaya çıkmıştır. Kurumsallaşmış fakat siyasallaşamamış partisi hatta yayın organı ve taraftarları olan çıkar gurupları görüntüsünde ve bir çok durumda dış destekli yapılar oluşmuştur. Burjuva demokratik devrimini yaşayamamış demokrasi mücadelesindeki bir ülkede, demokrasi deney ve birikimlerinin zayıflığına ve sınıflar mücadelesinin zorunluluk olarak önümüze koyduğu  üretenlerin yönetimi gerçekleştirilemediğinden, sorumluluğu olmayan haklar ve talepler şeklinde isyan ortaya çıkabilmiştir. Bir evelki dönemde fikir çeşitlilikleri ve farklı görüşleri bir potada eritebilen ortak payda çekirdek ortadan kalmıştır. Var olan farklı eğilimler farklı yönlere doğru ilerleyen bir duruma gelmiştir. Bir tarafta eskinin tekrarı yukarıdan aşağı kurduğu parti ile işçi sınıfının gökten inme tek temsilcisi konumundaki temsili sitemleriyle reel sosyalizm türdeşliğinin devamı. Diğer tarafta liberal ve global dünyada liberal düzen içi çözümler yatay örgütlenmeleri ile alttan üst yapıyı ele geçirme akıllı dizayn projeleriyle SYRİZA vb. kardeşleri. Bütün bunların dışında kalan çok farklı nedenleri dolayısıyla  bir arayada gelemeyen geniş kesimler. Dünyayı ve onun yaşanılan ülkesini devrimci dünya görüşünden tahlil etmeden alınan ayrı tavırların bir hükmünün olamayacağı açıktır. Geçmişin devrimci ders ve deneyleri üzerinde yükselen yeniden  teorik ideolojik ve devrimci mücadelemizin birliği ve bu doğrultuda üretimlerimiz ve katkılarımızla mücadeleyi geliştirme çabasındayız. Teorik ve ideolojik olarak tartışıp çizmeye çabaladığımız ve kaba da olsa ortaya çıkan çerçeveyi gelişime katkı olması dileğiyle ortaya koymaya çabalayacağız. Konu edilen olumsuzluklar, geliştirme mücadelesinde olduğumuz olumluluklara vurgu yapmak içindir. İlk elden şunu belirtmekle başlayalım. Biz burjuva demokrasisinin ortaya çıkardığı temsili sistemleri aşma mücadelesindeyiz. Cumhuriyet, laiklik vb. konuları çarpık kapitalizm sonucu bizler tamamlamak zorunluluğunda olsak bile bu onların savunulması değil aşılması gerektiğinin mücadelesidir. Devrimci demokrasi demek olan doğrudan sistemlere gelişilmesi gerektiğini savunuyoruz. Laiklik eski burjuva devleti dönemlerinde kaldı. Ya da sözde kalıp gerçekte aldatmaca olduğu açığa çıktı. Bilimselliği savunuyoruz. Bunun kolektif bir mücadele sonucu netleşeceğinin, birlikte üretimlerle gelişeceğinin bu bağlamıyla kadro çalışmasını içeren devrimci bir hareketin yaratılmasıyla yaşam bulabilecek bir gelişim olduğunun bilincindeyiz.  Yapabildiklerimizin zorunluklarımız karşısında yetmezliğinin bilincinde olarak paylaşarak birlikte üreterek  hep beraber devrimci mücadeleye...
1-Devrimci deney birikimlerinin ortaya çıkardığı ve gidilmesi gereken yön olarak gösterdiği ’’üretenlerin yönetimi’’ doğrultusundaki mücadele geliştirilemez haldeydi. İşte bu şartların da etkisinde esas sorunun ideolojik-teorik ve bu doğrultudaki devrimci mücadele birliğimizin geçmişin devrimci değerleri üzerinde yeniden oluşturulması gerektiğini tespit ettik. Böylesi bir ideolojik-teorik mücadelenin gelişebilmesi doğrultusunda elimizden geldiğince katkılarda bulunduk. Bunun aynı dünya görüşü doğrultusunda olay ve gelişimleri organik biçimiyle  değerlendiren  bir kadro çalışması da olduğunun bilincinde hareket etmeye çabalıyoruz. 
2- Bunun aynı zamanda bir saflaşma süreci olduğu bilinciyle ilk elden eskinin yukarıdan aşşağı kurtarıcı dünya görüşleriyle sınırlarımızı çizmeye çabaladık. Kabaca işçi sınıfını temsilen bir parti oluşturma, onların adına devleti ele geçirip yine onların adına yeniyi inşa vb. temsili sistemleriyle sınırlarımızı çizmeye çabaladık. Bu bağlamıyla üretenlerin kendi yönetiminin doğrudan demokrasi olacağının mücadelesini vermeye çabaladık. ‘’Aslında bir anlamda Türkiye’de burjuva demokrasisi özlemleri sınıfsal mücadelenin hep önüne geçmiştir. Onu gölgelemiş ve unutturmuştur. Bir karar verilmelidir. Devrim diye burjuva demokratik devrimi mi savunulmaktadır? Yoksa işçi sınıfı ve üretenlerin devrimi mi? Uzun zamandır ‘’sol’’ ve eski dostluğa ve yoldaşlığa bakılmaksızın; burjuva demokrasisinin kendi çıkarına gelen yönlerini ve temsili sistemleri savunmakla, işçi sınıfının kendi yönetimi doğrudan demokrasisiyi hedefleyen devrim yolunda saflaşmakta ve kararını vermiş durumdadır... Bütün bu çelişkilerin bütünlüğünde’’sol’’ arasındaki çeşitliliklere ve farklara rağmen üç ana akım halinde saflaşma sürecindedir. Birincisi klasik kurtarıcılık anlayışıyla kratokrasi savunucuları. Kratokratlar. İkincisi emperyalizm çağında liberalizm keşifleriyle sistem içi çözüm ağırlıklı liberal sol. Liberaller. Üçüncüsü devrimci teorik- ideolojik ve mücadele birliğini yeniden, üretenlerin doğrudan yönetimi doğrultusunda oluşturmaya çabalayanlar. Yani bir yol açmaya çabalayanlar.
3- İki kutuplu dünyanın yıkılışı, uluslar arası tekellerin enerji alanları ve pazarları yeniden paylaşımı noktasında devletin rolünü azaltan ve özelleştiren bir yıkımla nüfuz alanları mücadelesinin geliştiğini tartışmaya açtık. Liberalizm ve globalizm eleştirileriyle sürecin uluslar arası tekellerin belirleyiciliğine doğru gelişen ve alt yapıda maddi belirleyici konumundaki uluslar arası tekellerin kendilerine uygun üst yapıyı oluşturmaya doğru ilerlediğini tespit ettik. Bu bağlamda düşüncenin metalaşması, nüfuz alanları savaşı, devletin özelleştirilmesi ekonomik alanlardan uzaklaştırılması ile gelişen yeni yapılanmalara doğru ilerlediğini tespit ettik. Acı gerçekle karşılaşma zamanı kapıda. Ülke uluslar arası tekelere satılanlarla artık senin olmaktan çıktı. Onlara bağımlı bir sömürgeyken onlara satıldı. Artık dolaysız ve direk patron onlar. Üretilen elde var sanılan herşey onların. Üretenlere ne kadar ücret ve ülke yüzde kaç vereceklerine bağlandı. Dünya sömürgecilik ve yeni sömürgecilik sistemlerinde meydana gelen değişiklerle, eski iki kutuplu dünyaya göre nüfuz alanları ve çıkarlar mücadelesi konsesüsünde buluşan dünyamızda, ederi ödenerek aralarında anlaşabilme olasılığının görece arttığı süreçlerdeyiz. Çünkü onlar kârlarını dünyanın geleceğinden daha çok düşünüyorlar! Düşüncenin meta haline gelişi bağlamında kendileri adına savaşabilecek bağlantılarıyla kendilerini riske atmadan ve ucuz maliyet ve kâr hesaplarından oluşan ‘’kontrollü’’bir savaşın içerissindeyiz. Kârlarına göre savaşın biçimlerinin değişeceği, bölgesel ve kontrollü olduktan sonra atom silahlarının bile kullanıldığı süreçlere doğru ilerleniyor. Dünya yok olursa kârlar da yok olacak!!!
 
4- Düşüncenin meta haline gelişi ile emperyalist sistemin işleyişindeki değişikliklerin yeniden tahlil zorunluluğuna dikkat toplamaya çabaladık. Bu bağlamda UKTH nın eskiden farklı boyutları ve pazarda alınıp satılan miliyetciliğin ezen veya ezilen ulus bağlamında değil, üretilenin sömürülmesi, nüfuz alanları, güç ve ele geçirilmesi anlamında ele alınması gerekliliği üzerine dikkat çekmeye çabaladık. Devletin sınırlarının ekonomik alanlardan çekilip kontrol ve militarizme kaydığı, meta haline gelmiş ideoloji ve etnik gurupların nüfuz alanları ve kâr savaşlarında kulanılırlığı, yanı sıra özel ordulara doğru gelişimi bilince çıkarmaya çabaladık. Bunun şimdiki aşamada yoğunlukla eğitim ve profosyonel destek alanlarında kullanıldığını tartışmaya çabaladık. Uluslar arsı tekellerin alt yapıda belirleyiciliğinin kendilerine yeni üst yapı kurumları oluşturma yönünde ilerlediğine dikkat çekmeye çabaladık. Bu yönüyle eski üst yapı kurumlarının parçalanması algısının yanılgı yaratığını liberalizm görüntüsünde daha azgın bir sömürü ve ezilen kitlelerin kontrolüne yönelindiğini tartışmaya çalıştık. Örneğin eski devlet ve kurumlarının yıkılmaya çalışılmasının barış süreci, liberalizmin zaferi vs. olarak yanılsama yaratabildiğini tartışmaya çabaladık. Uluslar arası tekellerin yardım kuruluşlarının desteğindeki sağ, dinci, milliyetci ideolojiler kadar ‘’sol tandansların’’ da uluslar arası tekeller açısından kullanım değerlerinden söz edilmesi gerektiğini bilince taşımaya çabaladık. Sorozcunun sağı solu olmaz ! Dünya çapında temel çelişki emek sermaye çelişkisinin uluslar arası tekellerin geldiği seviye ve kendilerine yeni üst yapı kurumları oluşturma girişimleriyle sömürü biçimlerinde düşüncenin meta haline getirilişi ile meydana gelen değişimlere dikkat çekme çabasında olduk. Düşüncenin meta haline gelişi ile ülkelerin ulusal devlet yapılarının yıkılışı ve hangi devletin hangi uluslar arası tekelin yüzde kaç oranıyla sahip olduğu ülke haline geldiği tartışılmaya başlanmıştır. Haatta avrupada hangi parlementerlerin hangi tekelin maaşlı çalışanı olduğu açığa çıkar tartışılır olmuştur. Değim yerindeyse eski sermaye ihracı, ithal ikame gibi yöntemlerin yerine ülkeleri direk satın alan, iç pazara yönelik ulusal ismli markaların yerini direk kendi ürünlerinin alması hiçte yadırganmaz hale gelmiştir. Bunun gibi liberalizm görüntüsü yaratan, bir tekelin içerisindeki çeşitli markaların bir biriyle suni rekabetinin yanılgısıdır. Burjuvazinin ortaya çıkışı ve devrimleri sırasında var olan serbest rekabete benzetilir bir yanılgının ‘’sol’’adına ortaya çıktığına dikkat çekmeye çabaladık.
5- Diyalektik ve tarihsel materyalizm yöntemiyle sıklıkla rastlanan düzlemlerin kaydırılması ve karıştırılmasına karşı nasıl mücadele edileceğini bilince çıkarmaya çalıştık. Bu bağlamda temel çelişme-baş çelişme, aşamalar-süreçler, teori-pratik-devrim ve mücadele anlayışı vb. konularda kabada olsa bakış açısını belirginleştirme çabasında olduk. Zıtların aynılaşması aynı düzlemde buluşması demek olmasına karşın, zıt kalarak aynı sonuca hizmet etmesi demek olan Paraidya görüşüyle açılımlar yapmaya çabaladık. Çünkü yaşamın kendisinde içerisinde Sovyetlere ve reel sosyalizme karşı zıt görünenlerin aynı sistemi tepeden ögütledikleri, en iyi kurtarıcı dünya görüşüyle akıllı dizayn kurtarıcılığın da alternatif görüntü de aynı sonuca ulaştıran çözümsüzlük olduğunu işlemeye çalıştık. Dev sol veya pkk veya SYRIZA türü’’klasik yukarıdan’’kurtarıcılığın zıt görüntüye karşın özde çok farklı olmayan temsili ve cumhuriyetçi, kratokrat vb. projeler olduğunu  tartışmaya çalıştık.
6- En büyük yanılsamalardan birisi de; egemen sınıfların çıkarına sonuç çıkmasını sağlayan, “ayrıcalıkların” aşağı yöne çekilmesi doğrultusunda düşünme ilkeliğidir. Ayrıcalık ya da imtiyaz diye görülenlerin daha fazlasına herkesin hakı olduğunu düşünemeyen bir ilkellik. Ezilen sınıflar ve halkların arasında da yankı bulabilmektedir. Bu yanılsama, sınıf perspektifini kaybetmiş etnik ve dinsel ağırlıklı vb. ‘’ona verilen bize verilmiyor’’ çıkarcılığında çeşitli manipülasyon ve algı operasyonlarıyla hakları kısıtlama işlevi görüyor. Ezilen sınıf ve halkların haklarını genişletme mücadelesine odaklanmak yerine, kimliğe, imtiyaz ve ayrıcalıklara vb. odaklanan  utanılması gerek ezilen sınıf yanılgısıdır.
7- Bilimde gelişimi’’kriz’’olarak yorumlamanın yanlışlığı üzerinde durmaya çabaladık. İnsanlar aleminin kendine uydurduğu’’bilim’’anlayışıyla doğa bilimleri farkını bilince çıkarma çabasında olduk. Bunların anlaşıldığını mı sanıyoruz?Yok ! Lakin birlikte organik yapılara ve üretimlere yürüyen çabalarla daha gelişeceğini biliyoruz. Herkesin aynı düşündüğü bir dünya olamayacağı açık gerçek. Bu ayrı düşüncelerin fikir çeşitliliği düzeyinde aynı potada eritilebildiği bir mücadeleden yana olacağız. Lakin farklı dünya görüşleri demek olan olay ve gelişimlere aynı sınıfsal çerçeveden bakamayan yaklaşımlarla bir arada olmamaya çaba sarfedeceğiz.
8- Geçmiş değerlendirmeleri konusunda son sözün devrimci bir hareketin ortaya çıkışıyla söylenebileceği tespitiyle değerlendirmelerde bulunduk. Üretenlerin yönetimi anlayışı ile sınıflar mücedelesinin demokrasi deneylerinin geldiği seviye arası volan kayışlarının kopmasının yenilgiyi hazırlayan neden olduğunu tespit ettik. Üretenlerin yönetimi tespitiyle Türkiye sınıflar mücadelesinde bir beyin fırtınası yaratanların, üretenlerin yönetimini sağlayamaması sonucu yenilginin ortaya çıktığını tespit ettik. Devrimci yenilginin zengin ders ve deneylerinden öğrenme ve aşma çabasında olduk.
9-Eskiden var olan hedeflere doğru pratiğin örgütlenmesi değil, reel sosyalizmlerin yıkılışı ve alternatif diye sunulan yatay örgütlenmelerle üst yapıyı ele geçirme projeleri de denilebilecek Avrupa komünizmi ve devamı akıllı dizayn kurtarıcılık projelerinin hızlı yıkımı ve yok oluşunun, temsili sistemlerden doğrudan demokrasiye gelişmenin zorunluluğunu işaret ettiğini tespit ettik. Bu bağlamda burjuva demokrasisini  ve temsili sitemlerinin son aşaması Cumhuriyet biçimini savunmak değil doğabilimsele gelişen bir mücadelede aşmak olduğunu bilince çıkarıp tartışmaya çabaladık. Emperyalizm çağında, uluslar arası tekelciliğin geldiği aşamada, burjuvazinin rekabetçi dönemini ifade eden değimlerin ‘’demokrasi, liberalizm vb.’’kullanılmasının algı operasyonu olduğunu bilince taşımaya çabaladık. Yok edilmiş anlamsızlaşmış değimlerle cumhuriyetin temel taşlarından laikliğin de anlamsızlığını, özünde sınıfın baskı aracı olan devletin tarafsızlığı tartışmasının absürtlüğünü bilince taşımaya çalıştık. Devrimci düşüncenin her düşünceye, inanca, fikre aynı mesafede olması değil,  doğabilimsel doğruları savunmak zorunluluğunda olduğunu ortaya koyduk. Bu bağlamda laikliği bilimsellik anlamında savunmanın yanılgısı ve düzen içi cumhuriyetçi bir tercihi ifade ettiğini, devrimcilerin laik eğitimi aşan bilimsel eğitimi savunmak zorunluluğunu bilince taşıma çabasında olduk.
10- İlk adımlarını düzenin sınırları içerisine atmak demek olan yasal parti çalışmasının farklı bir dünya görüşünden kaynaklandığını, mücadelenin gelişimi ile sonraki aşamalarda gerekli olabilecek bir adımın ilk adım haline getirilmesinin tercih değil, dünya görüşünden kaynaklanan siyasal yanlış olduğunu bilince çıkarmaya çalıştık. Bunun gibi sanki gidilecek varılacak hedefler bellirliymiş gibi eski alışkanlıklarla, geride kalanların liyakat usulü örgüt olmaları anlayışlarına karşıda mücadelede olduk. Liberalizm ve globalizm eşliğinde Türkiyede cuntaların olmadığı bir liberalizm beklentisini ilk adımları düzen içi alanlara atan projelerin SYRIZA laşma umutlarını temsil ettiğini tartışma mücadelesinde olduk. Bu içerikle keskin söylemlerin bir anlam ifade etmediğini, ‘’bozulan büyünün’’ kurtarıcı hayallerinin yıkılmasından da öte farklı bir dünya görüşü ile tahlil edilen dünya ve Türkiye’sinden kaynaklandığını bilince taşıdık! Kimseyle kişisel düzeyde sorunumuz olamayacağı gibi ayrı bir dünya görüşünden kaynaklı siyasal tespitleriyle akıllı dizayn kurtarıcılık vb. ile aynı yerde olunamayacağı ve bunun siyasal sorumluluğunun bilinçsiz ve bilinçli herkesin kendisinin üstlenmek durumunda olduğunu savunduk.
11- Partileşme süreci tespitinin mücadelede kadro anlayışıyla devamından yana tavır aldık. Organik canlı bir yapı ve ortak üretimleri doğabilimsel doğru hedeflere yöneltilmesi demek olan, bu bağlamıyla üretenlerin sınıf partisi olan öncü partinin oluşturulması yolunda kadrolaşma sürecinin zorunluluğu üzerinde durmaya çalıştık. Günümüz ve görevlerimiz açısından, yeni sömürgecilik metodlarındaki değişimlerle ve düşüncenin meta haline gelişinin üst yapı anlayış ve kurumlarında  ortaya çıkardığı yabancılaşma, tahribat ve yozlaşmaya karşı verilecek politik mücadelede yeniden yerli yerine oturtulmalıdır tespitini yaptık. Bu bağlamda günümüz ve görevlerımız doğrultusunda verdiğimiz mücadelenin doğabilimsel adalet, üretim, paylaşım ve eşitlik vb. doğrultusunda bu tahribatı ortadan kaldırmaya yönelik olması da gerekmektedir. sistem içi çıkar ilişkileri doğrultusunda kurulan ilişkilerden arınmış bir kadro ve partileşme süreci önemli görevlerimiz arasındadır. 
Kurulan ilişkiler yaşanılan kapitalizm şartlarına uygun biçimde değişmektedir. Bu şartlar altında devrimci ilişki tarzının geliştirilebilmesinin zorlukları ortadadır. Başka bir deyişle; yaşanılan ortamda var olmayan bir yaşamı ve ilişki tarzını geliştirebilme zorluğudur. Düşüncenin meta haline gelişiyle kurulan ilişkiler de ticaret ve alış veriş türü olabilmektedir. Bu bağlamda örgütlenme para ve güç meselesi, çalışmada bulunanlar organik üretim yapan kadro değil, kadrolu olarak ele alınabilir hale gelmiştir... Devrimci ilişkileri bir işi yapmak için kurulan ortaklık diye gören bir yaklaşım, kapitalizm tarafından düşüncenin meta haline getirilişinin tezahürüdür. Takım taraftarı olarak maça gitmek gibi. Bir konsere gitmek gibi vb. arızi, değişken, tesadüfi ve rastlantısal ağırlıklı olabilmektedir.
 Zorluk kapitalizm koşullarında devrimci bir dünyayı yeşertip yaşatmaktır. Bu sistemin işleyişine şu veya bu nedenden eklemlenmiş olanların devrim yapamayacakları ortadadır. Eklemlenme  teorileri ve bol laf kalabalığının dışında. Yapılan en önemli hatalardan biri de sistemin ilişkileriyle ya da değiştirilmesiyle devrim beklentisidir. Kapitalist ilişkilere kendine haklı nedenlerle eklemlenme durumunda ve yolunda olanların devrimci ilişki geliştirmeside mümkün değildir...
11- Nasıl bir demokrasi tartışmalarıyla, demokrasi doğanın üretim ve katkılarıyla oluşturduğunu ve verdiklerini kendi üretim ve katkılarıyla doğabilimsele geliştirme mücadelesi olduğunu bilince taşıma çabasında olduk. Demokrasi doğabilimsel zorunluluklarımızın özgürlüğünü yaşamaktır. Kapitalizmde kâr önceliği nedeniyle düşünce üretimi gibi bir sorun olmadığından, sosyalizmde çıkan sorunlar düşüncenin geliştirilmesi ve geçmiş devrimci ders ve deneyler doğrultusunda daha bilimsel çözümler üretilmesi ve aranması olarak ele alınmalıdır. Yaşam senin üretimin ve yeniden üretimin için doğadan aldıklarına kattıklarınla ürettiklerindir. Reaktör gibi üretim ve katkı demektir. Ve kapitalizm verilenleri tüketmek demek olduğundan doğaya aykırı ve yok olmaya mahkumdur.
12-Kratokrasi: Diğer devrimlerde yaşanıldığı gibi sosyalist bir devrim ve mücadelesinde ortaya çıkan farklılıkların ve düşüncelerin çözümü ve yöntemlerinde sorunlar yaşanmıştır. Demokratik merkeziyetçilikten katı merkeziyetçiliğe otokratik önderlik, liderlik, kurtarıcılık, kahramanlık türü bir gelişim yaşanmıştır. Düşünce farklılıklarının genelde güçle ikna ve bastırma genel kabul görebilmiştir. Bu bağlamda kapitalizm ve idealist dünya görüşüyle sınır çizgileri belirsizleşmiştir. Bunun içerisine kapitalistlerin fikir ayrılıklarının devrimci gelişimin sonunu getireceği bilinci ve deney birikimi ve bu yönde müdahalelerini getirince, iş daha da karmaşık bir hal almıştır. Bu uğurda manipüle ve algı operasyonları projelerine ayırdıkları milyar dolarlar ortadadır!
Bütün bunların farkına varıldığı, bilince çıkarıldığını mı sanıyoruz? Cevabını sizler vereceksiniz. Bu teorik ideolojik karmaşa ve siyasal yalpalama döneminde sadece dünya dönüyor demenin bile ne kadar anlamlı olduğunu sizlerin takdirine bırakırız. Doğabilimsel doğruların ve bu bağlamda siyasal sorumlulukların savunulması, içerisinde yaşadığımız şartları ve maddi yaşamı yani insanlar alemini aşan doğasal zorunluluklarımızı savunmaktır. Pazarlık konusu edilemez.
‘’Çağdaş materyalizmin, yani Marksizmin bakış açısından, bilgimizin nesnel, mutlak gerçeğe yaklaşıklığının sınırları tarihsel olarak koşulludur. Ama böyle bir gerçeğin varlığı koşulsuzdur. Ve ona yaklaşmakta olduğumuz gerçeği de koşulsuzdur.’’ Lenin
TEK YOL DEVRİM
KURTULUŞA KADAR SAVAŞ
ÖZGÜRLÜK YAYIN VE ÜRETİM KOLEKTİFİ

PİER PAOLO PASOLİNİ'Yİ HATIRLAMA

 
 
LUCA PERETTI
 
 
Heterodoks[ana akımdan sapmış] komünist olan Pier Paolo Pasolini'nin hayatına ve siyasetine bir bakış.
 
Pier Paolo Pasolini, Antonio Gramsci'nin mezarında, 1970. Wikimedia
 
Pier Pasolini'nin 1975'te vahşice öldürülmesinden sonraki gün, İtalyan Komünist Partisi'nin(İKP) gazetesi, L’Unità onu "vero militante," gerçek bir militan olarak tanımladı. Sadece birkaç on yıl öncesinde aynı gazetede bir makale, Pasolini'nin İKP'den atılmasına sebep oldu.
 
1949'da yerel parti lideri Ferdinando Mautino, "kendilerine ilericiler süsü veren ancak gerçek hayatta burjuva yozlaşmasının en zararlı yönlerini bağrına basan . . . birçok Gides ve Sartre'nin bazı ideolojik ve felsefi eğilimlerinin toksik etkileri"nin şiddetle aleyhinde bulundu. İKP bu "toksik etkiler" nedeniyle Pasolini'yi kovdu, ancak gerçek neden onun eşcinselliği idi. 
 
Bir heterodoks komünist olan Pasolini, tüm yetişkin hayatı boyunca Komünist Parti'nin destekçilerinden biri olarak kaldı. İKP ile olan karmaşık ilişkisi, öğrenci hareketlerine kuşkucu desteğinden tutun da Amerikan Yeni Sol'una neredeyse eleştiriden uzak delicesine hayranlığına kadar sıralanan, İtalya ve yurtdışındaki Sol'un geri kalanıyla etkileşimlerine ayna tutar.
 
İngilizce konuşulan dünyada Pasolini en çok film yapımcısı olarak bilinir. Sinema, 1960 ve 1975 yılları arasında onun asıl, ama asla yegane faaliyeti değildi. Romanları ve şiirleri de tercüme edildi ve incelendi ama çok daha az eleştirel ilgi gördü. Bazı tiyatro eserleri -çalışmalarının ufak ama önemsiz olmayan kısmı- ayrıca İngilizce'de boy gösterdi. Fakat İtalyan kültüründe ona kalıcı bir yer kazandıran bir halk aydını sıfatı çok daha az biliniyordu.
 
PASOLİNİ'NİN ROMASI
 
İKP'den (o zamanlar büyük ölçüde hala gay karşıtı olan) izole edilen ve eşcinselliği etrafında skandal patlak verdiğinde kendi şehrinde dışlanan Pasolini Kuzey İtalya'daki memleketini Roma için terk etti. Bu yeni bir başlangıçtı: şehirle ve özellikle de cafcaflı alt tabaka başkenti diye adlandırdığı yoksul alt sınıfların oturduğu periferdeki bölgelerle, "borgate"[varoş] ile güçlü bir ilişki oluşturdu. "Borgate" Pasolini'nin birçok romanına ve filmine ilham kaynağı oldu, fakat, ona Üçüncü Dünya mücadelesi gibi göründüğü için, ayrıca politik ve kültürel çalışmalarının da zemini haline dönüştü.
 
Sokak Çocukları ya da Şiddetli Yaşam gibi romanlarda ya da Roma'nın alt sınıflarıyla ilgilenen Accattone ve Mamma Roma gibi filmlerde Marksist bir gündem aramamalıyız. Bunun yerine Pasolini, bu çalışmaları süregelen bir değişimi sunmak için kullandı: asırlık geleneklerini ve Vatikan ya da diğer güçler tarafından yutulmamış bir topluluk olarak Romalıları yavaş yavaş kaybeden Güney köylülerine ait olan eski çağın sonu
 
Pasolini, nostalji hissiyle sunduğu bu toplum dışına itilmişlere ilgi duyuyordu. Ölümüne sayılı saatler kala son röportajında söylediği gibi, "asla o patron haline dönüşmeden patronu yenmek için mücadele eden o fakir ve gerçek insanlar"a özlem duydu. "Her şeyden dışlandıkları için sömürgeleşmemiş kaldılar."
 
Eski çağı öldüren kültürü ilerleme olarak görmedi: insanlıktan çıkmış, homojenleştiren ve yozlaştıran kapitalizm, kendi dillerine ve her zaman politik olmayan kendi dayanışmalarına sahip sakinlerinin varoşunun içini boşaltan bir soykırım(onun adlandırdığı). Bugün, küçük burjuva haline gelemeyenler, etraflarındaki dünya değiştikçe aidiyet duygularını kaybettiler.
 
Hemen hemen efsanevi işçi sınıfı ve alt sınıf tasavvuruna sahip olan ya da onları monolitik olarak gören çok sayıda diğer solcu İtalyan entelektüellerinden farklı olarak Pasolini, hakkında yazdığı insanları gerçekten tanıyordu. Eğer görüşleri bazen ince bir gelenekselciliğe sahipse de, Sol'un geniş kesimlerinin cahilliğine ya da İsrail-Filistin üzerine bir makalede, "lümpen proleterler ve yoksul halklara karşı [Komünistlerin] geleneksel ve herkesçe bilinen nefret" olarak adlandırdığı şeye düşmez. 1959'da İKP'yi "yoksul insanların partisi" haline dönüşmeye davet etti: yani, lümpen proleterlerin partisi.
 
PASOLİNİ VE KOMÜNİSTLER
 
“Gramsci'nin Külleri” adlı şiirinde Pasolini, aynı anda Gramsci ile birlikte ve ona karşı hislerini anlattığı İKP kurucusu ile olan bir diyaloğu hayalinde canlandırdı. Şiir, Pasolini'nin yaşamının ve çalışmasının en çok tartışılan yönlerinden biri olan iç çelişkilerini ifade eder. Adını verdiği kitap 1957'de yayınlandı, ancak Pasolini şiiri, birçok IKP üyesinin ve destekçisinin partiyle yollarını ayırmasına neden olan Sovyet tankları Budapeşte'ye girdiğinde 1956'nın önemli olayından önce 1954'te yazmıştı.
 
Fakat ne 1956 ne de 1954, Pasolini ile Komünist Parti arasındaki ilk gerilim belirtilerini işaret ediyor. II. Dünya Savaşı'ndan sonraki yıllarda Pasolini, Komünist Yugoslavya'ya sınır olan Friuli bölgesinde siyasi bir aktivist haline geldi. Hayatında ilk ve bir defa gerçek bir İKP militanı oldu ve bir parti delegesi olarak İtalya çapındaki ve Paris, Macaristan'daki mitinglere katılan yerel lider sayıldı. 
 
Fakat parti içerisindeki önemi onu partiyi eleştirmekten alıkoymadı. 1945'te kendisi bir partizan olan kardeşi Guido, savaşın son evresinde gerçekleşen çok tartışılan olaylardan biri olan Porzûs katliamında Komünist bir askeri birlik tarafından öldürüldü. Pasolini, 1948'in başlarında, yoldaşlarına partinin sorumluluğunu kabul etmeleri tavsiyesinde bulundu, ancak aynı zamanda, sağcı propagandayı körüklemek için kardeşinin ölümünü kullanan bu figürleri -Hristiyan Demokratlar da dahil- şiddetle kınadı. 
 
Pasolini'nin İKP ile ilişkisi, Komünist entelektüellere bir saldırı olan Manzum Polemikler'i yayınladığı 1956'da en gergin hale dönüştü. Eleştirdikleri, her insanın tahmin edebileceği gibi, tepki gösterdi, ancak ilginç bir şekilde en ateşli saldırı, İKP ile alakası olmayan ve dahası Pasolini'nin değerli dostu ve değişmez muhatabı olan heteredoks düşünür Franco Fortini'den geldi. Buna karşılık, Pasolini o on yılın sonunda, Komünist kültür dünyası ikinci romanı olan Şiddet Dolu Bir Yaşam'ı kucakladığında, İKP'ye çok yakın oldu.
 
1960-1965 yılları arasında İKP’nin yeni dergisi Vie Nuove'de köşeyazısı yazdı. Yazılarında, Macaristan edebiyatında entelektüellerin rolünden tutun da Brigitte Bardot'un intihar girişimine kadar çok çeşitli konular hakkında yorum yaparak partinin üyeleri veya sempatizanları, okuyucular ile etkileşime girdi. Bu ilginç ve az okunan (özellikle İtalya dışında) mecmua 1977'de Güzel Bayraklar olarak basıldı.
 
Bu işbirliğine rağmen, Pasolini asla gerçek organik bir entelektüel haline dönüşmedi. Her zaman farklı okuyucular aradı. Hayatının son evresinde, Il Corriere della Sera için,  bağımsız bir gazeteci Piero Ottone'un düzenlediği o zamanki (ve şuanki) İtalyan burjuva düzeninin ana çıkış noktasını yazdı. Pasolini orada hayatının en tartışmalı taraflarını yazdı, belki de bu tarafsız muhakeme ile her türlü sınırlamadan kurtulmuştu. 
 
Okuyucu sayısı arttıkça, İKP Pasolini'nin öncelikli muhatabı olarak kaldı. Okuyucu sayısı arttıkça, İKP Pasolini'nin öncelikli muhatabı olarak kaldı. Haziran 1975'te hala partiye oy vereceğini beyan etti, çünkü o, "eleştirel bilincin her zaman umutsuzca savunulduğu ve insan davranışının hala eski haysiyetini koruyabildiği bir ada" idi. 
 
1974 sonlarındaki "Biliyorum" başlıklı meşhur ve sık sık slogansal olarak başvurulan makalesinde şöyle demişti: 
 
"İKP, İtalya ve zayıf demokratik kurumlarının kurtarıcı erdemidir. İKP kirli bir ülkede temiz bir ülke, namussuz bir ülkede namuslu bir ülke, aptal bir ülkede akıllı bir ülke, cahil bir ülkede eğitimli bir ülke, tüketim ülkesinde hümanist bir ülkedir."
 
Hayatının son aylarında Pasolini, halk toplantısı davetlerini kabul ederek İKP'nin gençlik örgütü olan FGCI'nın Roman seksiyonu ile yakın bir ilişki kurdu. Onlardan biri olan Vincenzo Cerami, eğer yaşamış olsaydı, o zamanlar merkez solda liberter görüşlü bir güç olan Radikal Parti'nin kongresinde Pasolini'nin yapmayı düşündüğü bir konuşmayı okudu. Bu konuşmada Pasolini bir kez daha Marksizminini, İKP'ne desteğini ve komünizmin yeni nesline ilişkin büyük umutlarını vurguluyordu. 
 
Öldüğünde, Roman FGCI'nin başka bir üyesi olan Gianni Borgna, cenaze töreninde bizzat parti işi olan bir konuşma yaptı: Kültürler Evi'nde başladı, daha sonra İKP ile birlikte anıldı.
 
İtalyan Sol'unun inorganik, heterodoks bir entelektüeli olarak Pasolini entelektüellerin sadece İtalya'da değil aynı zamanda Batı dünyasının geri kalanında da ne rol oynadığını diğerlerinden önce kavradı. 1959'da yarattığı kültürel ve politik bir dergi olan Officina'nın ilk sayılarından birinde, Marksist entelektüellerin aslında bir çelişki yaşadığını yazdı. Onlar dinlemek istemeyen bir burjuva sınıfından bahsediyorlardı. Bu durum entelektüellerin manevi rehbere dönüşmelerini gerektirdi. Pasolini'ye göre bu süreç 1968'de tamamlandı: Sol -İKP'den söz etmiyor- artık kültürel hegemonyaya sahip değildir. Tam tersine endüstriye aittir. "Entelektüel, kültür endüstrisinin onu yerleştirdiği yerdedir: piyasa onu niçin ve nasıl ister?" diye yazdı.
 
1968
 
1968 yazında Pasolini, solcu olmayan Tempo dergisi için bir köşeyazısına girişti. İlk tefrikada şöyle yazdı: “Şüphesiz, okuyucu komünist olduğumu biliyordur. Ama aynı zamanda İKP'nin bir destekçisi olduğumu da biliyor, hiçbir karşılıklı taahhüdü ima etmeyen bir ilişki (aksine, oldukça gergin bir ilişki ve burjuvalar arasında olduğu kadar komünistler arasında da birçok düşmanım var). Makale ayrıca o zamanlar kurulan küçük bir partiden, Sosyalist Proleter Birlik Partisi'nden -Pasolini onu küçümser çünkü onu bölücü olarak görür- ve Katolik soldan da bahsetti. Ama o yıl Pasolini için bir başka yıkıcı muhatap ortaya çıkacaktı: öğrenci hareketi.
 
Çoğu insan Pasolini'nin öğrencilere karşı çıktığını ve tüm dünyaya yayılmış vazgeçmeyen bir mit olan, polisi desteklediğini düşünür. Pasolini üzerine 1971 tarihli bir belgesel olan Bir Film Yapımcısı'nın Yaşamı, "tamamen şaşırtıcı ve beklenmedik bir şekilde onun polisin yanında yer aldığını," söyleyen bir seslendirme içerir. 
 
Mit, İtalyan 1968'in başlangıcını işaret eden Valle Giulia Çatışması (İtalyan militanlar ile İtalyan polisi arasında Roma'daki çatışmalar] sonrasında Pasolini'nin yazdığı bir şiir olan "Çenç İnsanlara göre İKP" ile başladı. Her zamanki çelişkili tarzıyla, polislerden yana olduğunu çünkü öğrencilerden farklı olarak onların yoksulların çocukları olduğunu yazdı. Fakat, birkaç satır sonra, açıkça bir kurum olarak polisi karşıyız," diye belirtti. Bitiş daha açık olamazdı: " Eski devrim fikrimi bir tarafa bırakarak, sizin yanınızda İç Savaş savaşı olasılığını hesaba katmak zorunda mıyım?"
 
Şiirin tümünü okuma ve içeriğini bilme, Pasolini'nin öğrenci hareketine ilişkin düşüncesinin, genel olarak inanıldığından daha karmaşık ve lehte olduğunu görmemize yardımcı olur. Wu Ming topluluğunun[bir grup İtalyan yazarın oluşturduğu kuruluş] bir üyesi olan Wu Ming 1, şunları söylüyor: "Bu tiradların tümünü(sadece cımbızla çekilmiş gibi anlam çıkarılan 4-5 mısrasını değil, tüm yanlarını) okuduktan sonra hiç kimse Pasolini'nin polisle olduğu sonucuna varamaz."
 
Fakat, özellikle de Sağ'daki eleştirmenler sadece bir yazarı küçültmekle kalmayıp aynı zamanda kendi sebeplerinden ötürü onu kendi çıkarlarına kullanmak için -muhafazakarların onlarca yıl Antonio Gramsci'ye İtalya ve yurtdışında yaptıkları şey- rastgele alıntılar çekip çıkarabilir. 
 
Pasolini organik bir militandan ziyade bir destekçi idi ( ve nasıl olabilirdi ki, o zamanlar neredeyse elli yaşındaydı ve önceki solcu neslin bir parçasıydı), aslında 1968/69'da İtalya'da ortaya çıkan öğrenci ve diğer hareketleri destekledi. İtalyan halkının iki "demokratik devrimci deneyiminin sadece direniş ve öğrenci hareketi olduğu söyledi. 1968 Venedik Film Festivali'nde polis göstericileri şiddet kullanarak ezdiğinde, İtalyan Başbakanı Giovanni Leone'ye yazdığı açık mektupta daha fazlasını yazdı.
 
Tekrar ve tekrar polis aleyhine konuştu ve polise karşı yazdı, ancak bu, devletin silahlı kanadı için çalışan bireylere -çoğu zaman lümpen proleter ve köylü olanlar- karşı çıktığı anlamı taşımaz. Her şeye karşın, İtalya, Proletari in divisa (Üniformalı Proleterler) gibi örgütlerin silahlı kuvvetleri örgütlemeye çalıştıkları ve o yıllar boyunca belirli bir çekiş gücü kazandıkları bir yerdi.
 
1971'de Pasolini, parlamento dışı, 68 sonrası İtalyan solunun örgütlerinden biri olan Lotta Continua dergisinin direktörü oldu ve bu aynı örgüt ile birlikte faşist planlı Piazza Fontana bombalamasıyla ilgili bir araştırmacı belgeselin filme çekilmesine yardım etti ve finanse etti.
 
Bu bağlam dışında Pasolini'yi anlamak mümkün değildir. Wu Ming 1'in yazdığı gibi:
 
İçeriksiz bir sol nedir? Ona sokaklarda saldıran siyasi mirasçıları, ona sözle hakaret eden gazetecilik mirasçıları ve Pasolini'ye eziyet veren aynı hakim kültür tarafından beslenen. . . klişelere indirgenmiş ve zararsız hale getirilmiş bir avuç imge -ateş böcekleri, köylülerin dünyasının sonu, hippi'lerin tasdik edilmiş bedenleri... 
 
YENİ SOL
 
Pasolini'nin İtalyan olmayan ve Avrupalı olmayan sol ile olan ilişkisi, hem bir yer hem de kavram olarak Üçüncü Dünyanın filmyapımcısı için sahip olduğu önem göz önüne alındığında, kendi övgüsünü hak eder. Daha 1961'de Afrika'ya “benim tek alternatifim” olarak değindi ve Bandung'un[Endonezya'da Cava bölgesinin başkenti, 1955 Bandung Konferansı] dünyanın dörtte üçünün ve İtalya'nın yarısının başkenti olduğunu yazdı.
 
Pasolini'nin ABD solu ile ilgili görüşü, yeni fikirler, yeni uyarıcılar, yeni yüzler ve yerler aramaya ihtiyaç duyduğunu gösterir ve bazen bunların önemlerini abarttı. 1960'ların ortalarında New York'a yaptığı ilk ziyarette, Amerikan Yeni Solu'nun “Marksist Olmayan Sosyalizmin özgün bir formuna yol açacağına” ikna oldu. SNCC, SDS ve düzensiz bir şekilde Yeni Amerikan Solunu oluşturan diğer birçok hareketin bana İtalya'da Direniş zamanları hatırlatıyor," diye yazdı ve Harlem ziyareti sonrasında, "Üçüncü Dünya devriminin mücadele merkezi gerçekten Amerika'dır," diye iddia etti.
 
1968'de İtalyan öğrencilerine ünlü sövüp saymasında izlemek için bir örnek olarak Amerikan hareketine tam olarak işaret etti. Bu yüzden Pasolini'yi, Kaliforniya'da Zabriskie Noktası filmini çeken bir diğer önemli İtalyan film yapımcısı Michelangelo Antonioni de dahil olmak üzere, 1960'ların ikinci yarısında devrimci hareketler arayışında ABD'yi ziyaret eden çok sayıda entelektüel ile aynı hizaya koyabiliriz. Ayrıca Pasolini'nin Hatlem'e tepkisini, 960'ların sonu ve ölümü arasındaki düşüncesinin ana odağı olan Üçüncü Dünya'nın tartışmalı ve kesinlikle Avrupalı bir keşfinin bir parçası olarak görebiliyoruz.
 
İtalyan komünistlerin Batı'dan daha Doğu'ya baktıkları bir zamanda, Pasolini'nin ABD soluna olan hayranlığı bahsetmeye değerdir. Hayatı boyunca komünist olan bir şair ve denemeci, evrimleşen kapitalist dünyanın çelişki ve mücadelelerine karşı açık olurken, en umut verici devrim hareketlerini arayarak parti çizgisine karşı gelmekten korkmadı. 
 
Onun keskin, heterodoks düşünüşünü hatırlama, Pasolini'ye, tüm karşıtlıkları, küçülmeleri, bölünmeleri ama aynı zamanda Küresel solu etkilemesi ve ilham olması ile birlikte İtalyan solunun en iyi geleneklerinin bir parçası olarak yer vermemizi sağlar.
 
*www.jacobinmag.com sitesindeki yazıdan Türkçe'ye amatörce çevrilmiştir.
ÖZGÜRLÜK

Y KUŞAĞI*: Sendikalar İyi, Şirketler Kötü

 
 
*1980 ile 2000 yılları arasında doğmuş kuşak
 
COLE STANGLER
 
Solcular, 18-29 yaş grubundaki insanların yüzde 68'inin sendikalara olumlu baktıklarını gösteren en son ABD anket verileri ile heyecanlandılar. Sadece yüzde 46'sı aynı şeyleri şirketler için de söyledi. 
 
 
Pew Araştırma Merkezi, ABD'deki kamuoyu yoklaması ve sendikalar hakkında yıllık araştırmasını yeni yayınladı. Son birkaç yılda olduğu gibi, halk, örgütlü işgücünün azalmasını olumsuz olarak görüyor. Ankete katılanların yüzde elli biri, "geçtiğimiz yirmi yılda sendika temsilciliğindeki küçülme çalışanlar için çoğunlukla kötü oldu"ğu konusunda hem fikirken, sadece yüzde otuz beşi "çoğunlukla iyi oldu"ğunu söyledi. Tahmin edilebileceği gibi, ankette Afrikalı-Amerikalı ve düşük-gelirli insanların kötü durumdaki örgütlü emeği desteklemeleri daha olasıdır.
 
Bilhassa birkaç şey bana şüpheli geldi. Pew ayrıca katılımcılardan sendikalar ve “ticari şirketler” hakkındaki görüşlerini paylaşmalarını istedi. Görüşler neredeyse başa baş geldi. Yüzde elli beşi ilkiyle ilgili olumlu görüşleri olduğunu söyledi; yüzde elli üç ise ikincisiyle ilgili söyledi.
 
Öte yandan, hem gençler hem de düşük gelirli insanlar arasında sendika tercihi oranı artıyor: 18-29 yaş grubundakilerin yüzde altmışı olumlu sendika görüşleri dile getirirken, gençlerin sadece yüzde kırk altısı aynı şeyi şirketler ile ilgili söyledi.
 
Aynı şekilde, hane geliri 30.000 doların altında olanların yüzde elli dokuzu olumlu sendika görüşüne sahipken, aynı kategoridekilerin yüzde kırk yedisi benzer duyguları şirketlere karşı hissediyorlar.
 
Demokratik Parti içinde ve dışında gelişen Amerikan Solu için, bu veri noktaları sadece iç açıcı olabilir. Özellikle de sınıf çatışmasının -sınıfın kendisinin bahsini ağza almadan-, siyaseti analiz etmenin değerli yolu olarak ülkenin aydın ve medya düzeni tarafından cesareti kırıldığından beri.
 
Anket, siyasi yaşam hakkında Amerikalılıarın çoğunun konuşma tarzına rağmen bu güçlerin varolduğunun bir hatırlatıcısıdır. Aynı zamanda, buna karşın, rakamların geçen yılki Pew çalışmasından önemli ölçüde farklı olmadığını not etmek önemlidir. Aslında, sendika tercihi gerçekte tüm toplumu kapsayacak şekilde yüzde birkaç puan düştü. Bununla birlikte, yine de, genç ve düşük gelirli gençler arasında yüzde ellinin altına düşen şirketlere bakış olumlu oldu.
 
Bunu Fransa ile karşılaştıralım. Fransız sendikaları geçtiğimiz on yıllarda oldukça yüksek oranda üyelik kaybettiler - yoğunluk, 1976'daki işgücünün yaklaşık dörtte birinden bugün yüzde 10'un altına kadar düştü. Ancak ABD’den farklı olarak, önemli kurumsal gücü koruyorlar. Fransız sendikaları sanayi çapında toplu sözleşmeler yürütüyorlar, zorunlu temsilcilikten yararlanıyorlar ve önemli hükümet komisyonlarında yer alıyorlar.
 
Sendikaların imajları da Amerika Birleşik Devletleri'dekinden çok daha olumsuz. Mayıs 2016 tarihli bir BVA anketinde, ankete katılanların sadece yüzde 35'i işçi sendikaları ile ilgili "iyi bir düşünceye" sahipti.
 
Ne olursa olsun, yine de, sendika haklarına yapılan tam bir Amerikan tarzı saldırılardan mağdur olan İngiltere'de de, sendika tercihi yükselme eğilimindedir. 2017 IPSOS anketinde, katılımcıların yüzde 77'si sendikaların “işçilerin çıkarlarını korumak için gerekli” olduğunu söyledi. Bu arada, sadece yüzde 36'sı sendikaların "çok fazla güce sahip" olduğunu söyledi.
 
*www.jacobinmag.com sitesindeki yazıdan Türkçe'ye amatörce çevrilmiştir.
ÖZGÜRLÜK

FACEBOOK SAYFAMIZ