Özgürlük

3. havalimanı işçileri ve sendikacılar serbest bırakılsın:400 imza

Sendikalar, emek ve meslek örgütleri ile dernekler tutuklanan 3. Havalimanı işçileri ve sendikacıların serbest bırakılması için İstanbul Tabip Odasında basın toplantısı yaptı. Toplantıda 400'e yakın kurum ve kişinin imzasının yer aldığı ortak açıklama yapıldı. Kurumlardan adına ortak açıklamayı yapan Gıda-İş Genel Başkanı Seyit Aslan, tutuklu 3. Havalimanı işçileri ile sendikacıların serbest bırakılmasını istedi.

Tutuklanan havalimanı işçilerinin insanca çalışma talebinin tüm işçi sınıfının talebi olduğunu vurgulayan Aslan şöyle konuştu:

“Sürekli iş kazaları yaşayan, ağır çalışma koşulları altında çalışmak zorunda kalan, ücretleri düzenli ödenmeyen, insanlık dışı uygulamalarla yüz yüze bırakılan, balık istifi gibi tahtakurularıyla koğuşlarda yatırılan İstanbul 3. Havalimanı inşaat işçileri haklı talepleri için eyleme geçti. Taleplerinin karşılanması için meşru yollardan hak arayan binlerce işçinin taleplerini karşılamak yerine, işçileri suçlayan açıklamalar sonrası çağrılan kolluk kuvvetleri işçilere gaz bombaları ve plastik mermilerle saldırdı. Bu saldırı ve baskılar sonrasında yüzlerce inşaat işçisi gözaltına alındı, onlarca işçi ve iş kolunda çalışma yapan sendikacılar tutuklandı. 3. Havalimanı ortaklığına miyarlarca lira aktaran iktidar işçilerin talepleri karşısında şahin kesildi. Gece, gündüz demeden havalimanının yetişmesi için çalıştırılan işçilerin haklı talepler için yaptıkları eylemler bir kez daha dış güçlerin oyunu olarak nitelendi.”

‘İŞÇİLERİN TALEPLERİ AÇIK VE NET’

İşçilerin taleplerinin açık ve net olduğunu ifade eden Aslan, “Ücretler zamanında ödensin, yatakhanelerdeki tahtakuruları temizlensin, yemekler düzeltilsin, iş güvenliği önlemleri alınsın, servis sorunu çözülsün. 3. Havalimanı işçilerinin talepleri haklı ve meşru taleplerdir. Bu talepler anayasa da ve iş kanununda yer bulan taleplerdir. Aynı zamanda işçilerin bu haklı talepleri Türkiye’nin de taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ile güvence altına alınmıştır. İktidar ve işverende bu taleplerin yasalarda varolan, işverenlerin yerine getirmekte zorunlu olduğu talepler olduğunu bilirler. Ama yerine getirmezler, talepleri için mücadele edenler ise saldırıya uğrar, tutuklanır. Şunu hatırlatmak isteriz, inşaat işçilerinin talepleri tüm işçi sınıfının ve emekçilerin talepleridir” dedi.

‘HAK MÜCADELESİ BASKI YOLUYLA ENGELLENEMEZ’

İşçilerin toplantı, gösteri ve yürüyüş hakkının engellenmesi, sendikal hak ve özgürlüklerin baskı altına alınması, antidemokratik ve hukuki olmayan uygulamalar olduğuna dikkat çeken Aslan şöyle devam etti:

“Kolluk güçlerinin her yerde, her adımda patronların yanında taraf olması, işçilere şiddet uygulaması kabul edilemez. İşçilerin hak mücadelesi zor ve baskı yoluyla engellenemez. İşçilerin talepleri, tüm işçi sınıfının taleplerdir. Tutuklanan onlarca inşaat işçisi ve sendika yöneticileri serbest bırakılmalıdır. İşçilerin anayasal haklarını çiğneyen işverenler ve gösteri hakkına saldıranlar hakkında soruşturma açılmalı ve yargılanmaları sağlanmalıdır. Bizler inşaat işçilerinin yanındayız. Haklı mücadeleleri mücadelemizdir. Biz aşağıda imzası bulunan sendikacılar, emek ve meslek örgütleri yöneticileri olarak tutuklanan işçilerin ve sendikacıların derhal serbest bırakılmasını istiyor, işçilerin tüm taleplerinin karşılanmasını, insanca çalışma ve yaşama koşullarının sağlanmasını talep ediyoruz.”

‘TÜM İNŞAAT İŞÇİLERİNİN YANINDAYIZ’

Aslan'ın ardından açıklamada imzası bulunan kurumlar adına kısa konuşmalar yapıldı. TÜMTİS İstanbul 1 No'lu Şube Sekreteri Turan Bayrak, “Tüm inşaat işçilerinin yanındayız, işçilerin taleplerinin haklı olduğunu biliyoruz” dedi. KESK İstanbul Şubeler Platformu Dönem Yürütmesi adına konuşan Mürsel Fırat da, tutuklanan işçiler ve sendika yöneticilerin derhal serbest bırakılması gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi:

“Türkiye’de her şeyden önce devletin bütün kurumlarında, özel sektörde de olsa iş güvencesi problemi var. Son 4-5 yıla baktığımızda ülkede yaşanan sürecin bir birinden bağımsız olmadığını söyleyebiliriz. Bugün havalimanını yetiştirmek için yüzlerce işçinin kölece çalıştırılıyor. Çok makul talepleri bile karşılanmayan inşaat işçilerinin tutuklanarak cezaevine konulmasını kınıyoruz. Dünde, bugünde, yarında mücadeleyi birlikte yürütmenin yollarını aramaktan başka çaremiz yok. bu karanlığı bu şekilde yırtabiliriz.”

Tüm Tokatlılar Derneği (Tüm-Tokder) Başkanı Hasan Bayrak ise, “Bizim de üyelerimiz arasında onlarca inşaat işçisi bulunmakta. Havalimanında çalışan işçilerin, sendikacıların haksız yere tutuklanmasını, biz de dernek olarak kınıyoruz. Derhal serbest bırakılması içinde tüm demokrasi güçlerinin sahip çıkmasını talep ediyoruz” diye konuştu.

AÇIKLAMAYA DESTEK VEREN KURUM VE KİŞİLER

Açıklamaya imzalarıyla destek veren 400 kurum ve kişinin isimleri ise şöyle:

KESK Genel Merkezi

Arzu Çerkezoğlu - DİSK Genel Başkanı

Kani Beko - CHP İzmir Milletvekili DİSK Eski Genel Başkanı

Eğitim Sen Genel Merkezi

SES Genel Merkezi

Tüm Bel Sen Genel Merkezi

BES Genel Merkezi

Enerji, Sanayi ve Maden Kamu Emekçileri Sendikası (ESM) Genel Merkezi

DİSK/Gıda-İş Sendikası Genel Merkezi

Cam Keramik-İş Sendikası Genel Merkezi

İletişim-İş Sendikası Genel Merkezi

Dev Yapı-İş Sendikası Genel Merkezi

Haber Sen Genel Merkezi

Tarım Orkam Sen Genel Merkezi

Tüm Köy Sen Genel Merkezi

Tüm Tok Der Genel Merkezi

Remzi Çalışkan - Genel-İş Genel Başkanı

Cafer Konca DİSK ve Genel-İş Genel Sekreteri

Gökhan Durmuş - TGS Genel Başkanı

Mustafa Kuleli - TGS Genel Örgütlenme Sekreteri

Taner Şanlı - Genel-İş Örgütlenme Sekreteri

Musa Servi - DERİTEKS Genel Başkanı

Ahmet Kabaca - Petrol-İş Sendikasi Genel Sekreteri

Turgut Düşova - Petrol-İş Sendikasi Genel Mali Sekreteri

Mustafa Mesut Tekik - Petrol-İş Sendikasi Genel Eğitim Ve Örgütlenme Sekreteri

Oğuz Zengin - Tüm Bel Sen Denetleme Kurulu

Memiş Sarı - DİSK Ege Bölge Başkanı

Hüseyin Ateş – Sosyal-İş Merkez Denetleme Kurulu Üyesi

Genel İş Sendikası Ankara 1 ve 2 No’lu Şubeleri

BES Ankara 1 No’lu ve 2 No’lu Şubeleri

Eğitim Sen Ankara 1, 2, 3, 4, 5 No’lu Şubeleri

Eğitim Sen Balıkesir Şubesi

ESM Ankara 1 No’lu Şubesi

BTS Ankara Şubesi

Yapı Yol Sen Ankara Şubesi

Haber Sen 1 ve 2 No’lu Şubeleri

Tüm Bel Sen Ankara 1 ve 2 No’lu Şubeleri

Tüm Bel Sen İstanbul 1 No’lu Şubeleri

Tüm Bel Sen Aydın, Antalya, Kırklareli, Zonguldak Şubeleri

TÜMTİS Ankara Şubesi

TÜMTİS İstanbul Şubesi

Tüm Bel Sen İstanbul 1 No’lu ve 5 No’lu Şubeleri

Tüm Bel Sen Sinop Temsilciliği

SES Ankara Şubesi

SES Balıkesir Şubesi

SES Sinop Temsilciliği

SES İstanbul Aksaray Şubesi

SES İstanbul Anadolu Yakası Şube Eş Başkanları Nurdan Gürer ve Erdal Güzel

SES İstanbul Şişli Şube Eş Başkanları Abuzer Aslan ve Ferdane Çakır

SES İstanbul Bakırköy Şube Eş Başkanı Mürsel Fırat

SES Amasya Temsilciliği

Eğitim Sen Amasya Şubesi

Eğitim Sen Sinop Şubesi

Eğitim Sen Merzifon Temsilciliği

Eğitim Sen Gümüşhacıköy Temsilciliği

Eğitim Sen Manisa Şubesi

BES Balıkesir Şubesi

Gebze Sendikalar Birliği Başkan, Yöneticileri ve İşyeri Temsilcileri

Makine Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Yönetim Kurulu

Konut İşçileri Sendikası Ankara Şubesi

Necmettin Aydın - Birleşik Metal-İş Gebze Şube Başkanı

Şerafettin Koç - Çelik-İş Sendikası Gebze Şube Başkanı

Selami Büyük - Çelik-İş Sendikası Gebze Şube Yönetim Kurulu Üyesi

Şehmus Kaygusuz - Petrol-İş Sendikası Batman Şube Başkanı

Mehmet Sinoğlu Petrol-İş Sendikası Batman Şube Başkan Yardımcısı

M. Emin Kapuci Petrol-İş Sendikası Batman Şube Mali İşler Başkan Yardımcısı

Mehmet Sinoğlu Petrol-İş Sendikası Batman Şubesi İdari Sekreteri

Ercan Yavuz Petrol-İş Sendikası Trakya Şube Başkanı

Ümit Ormancı Petrol-İş Sendikası Trakya Şube Başkan Yardımcısı

Süleyman Akyüz Petrol-İş Gebze Şube Başkanı

Şivan Kırmızıçiçek Petrol-İş Gebze Yönetim Kurulu Üyesi

Eyüp Aydemir Petrol-İş Gebze Yönetim Kurulu Üyesi

Erçin Çulcu – Petrol-İş Sendikası Mersin Şube Başkanı           

İrfan Levent - Petrol-İş Sendikası Mersin Şube Yönetim Kurulu Üyesi

Levent Dinçer - Basın İş İstanbul Şube Başkanı

Cumali Sağlam - DİSK Kayseri Bölge Temsilcisi

Melih Yalçın TMMOB İKK İzmir Sözcüsü

Adil Çiftçi Genel-İş İstanbul Avrupa Yakası 2 No’lu Şube Başkanı

Engin Topal Genel-İş İzmir 1 No’lu Şube Başkanı

Arif Yıldız Genel İş İzmir 2 No’lu Şube Başkanı

Güral Doğan Genel İş İzmir 3 No’lu Şube Başkanı

Şükret Sevgener Genel İş İzmir 4 No’lu Şube Başkanı

Ali Haydar Kara Genel İş İzmir 5 No’lu Şube Başkanı

Emine Yılmaz Genel-İş İzmir 6 No’lu Şube Başkanı

Kemal Köroğlu Genel İş İzmir 7 No’lu Şube Başkanı

Ümit Gültekin Genel-İş İstanbul 2 No’lu Şube Sekreteri

Özgür Genç Genel-İş İstanbul 7 No’lu Şube Sekreteri

Selvi Ok Genel İş Diyarbakır 2 No’lu Şube Başkanı

Şükran Yılmaz Disk Genel İş Dersim Şube Başkanı

Hüseyin Hilmi Ovalı DİSK Genel İş Balıkesir Şube Başkanı

Kemal Göksoy – Genel-İş Sendikası Mersin Şube Başkanı           

 

Özgür Yüksek – Genel-İş Sendikası Mersin Şube Sekreteri         

Vakkas Kılınç – Genel-İş Sendikası Mersin Şube Mali Sekreteri 

Hüseyin Hilmi Ovalı – Genel-İş Balıkesir Şube Başkanı

Gürsel Köse - DİSK/Gıda-İş Ege Bölgesi Şube Başkanı

Nuri Aysever - DİSK/Gıda-İş Bursa Bölge temsilcisi

Ergin Tekin - DİSK Gıda-İş Dersim Temsilcisi

Mazhar Uzbek - DİSK Gıda-İş İzmir Temsilcisi

İbrahim Gümüştaş – DİSK/Gıda-İş Balıkesir Temsilcisi

İbrahim Kızılyer – DİSK/Gıda-İş İstanbul Bölge Temsilcisi

Zedin Yumli – Lastik-İş İzmir Şube Başkanı

Ziya Ünal - Lastik-İş Sendikası Gebze Şube Başkanı

Özay Bektaş Lastik-İş Sendikası Gebze Şube Yönetim Kurulu Üyesi

Yusuf Işıklı Lastik-İş Sendikası Gebze Şube Yönetim Kurulu Üyesi

Kadir Can Lastik-İş Sendikası Gebze Şube Yönetim Kurulu Üyesi

Günay Onayman DİSK Emekli Sen Bursa Şube Başkanı

Levent Balkış DİSK Emekli Sen Bandırma Şube Başkanı

Hakan İlter DİSK Emekli Sen Bandırma Şube Sekreteri

Erdal Erdoğan DİSK Emekli Sen Bandırma Şube Yöneticisi

Hüseyin Bozkurt Emekli Sen Mersin Şube Yönetim Kurul Üyesi     

Lütfiye Özkan DİSK Emekli-Sen Bolu Şube Başkanı

Levent Balkış DİSK Emekli Sen Bandırma Şube Başkanı

Hakan İlter DİSK Emekli Sen Bandırma Şube Sekreteri

Erdal Erdoğan DİSK Emekli Sen Bandirma Şube Yöneticisi

Tacettin Aydın DİSK Emekli Sen Samsun Şube Başkanı

İ. Hayri Özener- DİSK Emekli Sen Samsun Şube Yönetim Kurulu Üyesi  

İmam Özdemir- Kültür Sanat Sen Mersin Şube Başkanı

Murat Özkan Kültür Sanat Sen Mersin Şube Yöneticisi

Halil İbrahim Güner TGS İzmir Şube Başkanı

Rüstem Kara Eğitim İş Samsun Şube Başkanı

Kadir Taylan Eğitim-İş Bandırma Şube Başkanı

Bülent Metin Eğitim İş Sendikası Gebze Temsilciliği Başkanı

Necip Vardar Eğitim Sen İzmir 1 No’lu Şube Başkanı

Canan Kebenç Eğitim Sen İzmir 1 No’lu Şube Mali Sekreteri

Hasan Ali Kılıç Eğitim Sen İzmir 2 No’lu Şube Başkanı

Bülent Taşpınar Eğitim Sen İzmir 2 No’lu Şube Sekreteri

Şenay Akyol Eğitim Sen İzmir 5 No’lu Şube Başkanı

İsmet Süzer Eğitim Sen İzmir 6 No’lu Şube Başkanı

İsmail H. Şimşek Eğitim Sen İzmir 4 No’lu Şube Başkanı

Ali Özatlı Eğitim Sen İzmir 5 No’lu Şube Yönetim Kurulu Üyesi

İrfan Doğan Eğitim Sen Adana Şube Başkanı

İnal Akoğlu Eğitim Sen Adana Şube Yöneticisi

Cemil Özen Eğitim Sen Adana Şube Yöneticisi

Derya Şimsek Eğitim Sen Bursa Şube Başkanı

Atakan Erdağı Eğitim Sen Bursa Şube Sekreteri

Eylem Eslek Eğitim Sen Dersim Şube Başkanı

Sinan Muşlu Eğitim Sen Mersin Şube Başkanı

İsmail Usluoğlu- Eğitim Sen Mersin Şube Sekreteri

Tacettin Durdu Eğitim Sen Mersin Şube Yöneticisi        

Özgür Saçkesen Eğitim Sen Mersin Şube Yöneticisi

Elif Yaşar  Eğitim Sen Mersin Şube Yöneticisi

İlhami Coşkun Eğitim Sen Mersin Şube Yöneticisi        

Esra Ergüzeloğlu Kilim- Eğitim Sen Mersin Şube Yönetim Kurul üyesi

Eyüp Kızıl Tarsus Eğitim Sen Şube Başkanı

Macide Boyumlu Eğitim Sen Tarsus Yöneticisi

Tayfun Cengiz Özlük Eğitim Sen Tarsus Yöneticisi

Atilla Özkul Eğitim Sen Tarsus Yöneticisi

Şahin Yücel Eğitim Sen Tarsus Şube Yöneticisi

Berna Kalav Eğitim Sen Tarsus Şube Yöneticisi

Okan Bolat Eğitim Sen Adana Şube Yöneticisi

Tuğrul Kalın Eğitim Sen Ceyhan Şube Yöneticisi

Fatih Toprak Eğitim Sen Ceyhan Şube Temsilcisi

Ulaş Apaydın Eğitim Sen Kayseri Şube Başkanı

Erkan Uğur  Eğitim Sen Kayseri Yönetim Kurulu Üyesi

Uygur Orhan Eğitim Sen Kayseri Yönetim Kurulu Üyesi

 

 Bolu Eski Şube Başkanı

Mustafa Kocataş Eğitim Sen Bandırma Şube Başkanı

Oğur Aydın Eğitim Sen Gebze Şube Başkanı

Eylem Bahadır Eğitim Sen Gebze Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi

Cahit Canan Eğitim Sen Gebze Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi

 

Remzi Kaya Eğitim Sen Gebze Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi

Zeki Kahraman Eğitim Sen Gebze Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi

Erdal Seycan Eğitim Sen Düzce Şube Temsilcisi

Fevzi İpek Eğitim Sen Düzce Şube Yöneticisi

İrfan Ertürk Eğitim Sen Düzce Şube Yöneticisi

Ersel Dede Eğitim Sen Sakarya Şube Sekreteri

Mürsel Taçyıldız Eğitim Sen Sakarya Şube Eski Sekreteri

Musa Doğan Eğitim Sen Elazığ Şube Başkanı

Erkan Köseoğlu Eğitim Sen Elazığ Şube Yöneticisi        

İnan Aydın Eğitim Sen Elazığ Şube Yöneticisi

Ayşe Yılmaz Eğitim Sen Elazığ Şube Yöneticisi

Hıdır Gündoğdu Eğitim Sen Elazığ Şube Yöneticisi

Güven Demirol - Eğitim Sen Elazığ Şube Yöneticisi

Mustafa Kocataş Eğitim Sen Bandırma Şube Başkanı

Mustafa Güven BES İzmir Şube Başkanı

Deniz Çetin BES İzmir Şube Sekreteri

Fatma Arslan BES İzmir Şube Kadın Sekreteri

Özcan Balkaya BES İzmir Şube Örgütlenme Sekreteri

Çağlar Yıldız BES İzmir Şube Basın Yayın Sekreteri

Muzaffer Lafçı BES İzmir Şube Hukuk Sekreteri

Sinan Tunç BES Adana Şube Başkanı

Erdal Aslan BES Adana Şube Yöneticisi

Yusuf Kaya BES Mersin Şube Başkanı

Kemal Göçmen - BES Mersin Şube Yönetim Kurul Üyesi

Kazım Hazar BES Dersim Şube Yöneticisi

Ertuğrul Alper BES Çorum Şube Başkanı

İsrafil Şahin BES Samsun Şube Başkanı

Yılmaz Tuluk BES Samsun Şube Yöneticisi

Halil Karaçubuk BES Bandırma Temsilcisi

Nazmiye Öztürk Tüm Bel Sen İstanbul 2 No’lu Şube Başkanı

Saffet Karahasanoğlu Tüm Bel Sen İstanbul 2 No’lu Şube Yöneticisi

İlyas Ulukaya Tüm Bel Sen İstanbul 3 No’lu Şube Sekreteri

Aydın Şahin Tüm Bel Sen İstanbul 4 No’lu Şube Yönetim Kurulu Üyesi

Mustafa Aygün Tüm Bel Sen İzmir 2 No’lu Şube Başkanı

Özcan Çelebi Tüm Bel Sen Ordu Şube Başkanı

Mazlum Doğan Tüm Bel Sen Dersim Şube Başkanı

Canan Solak - Tüm Bel Sen Mersin Şube Başkanı

Mustafa Özbay - Tüm Bel Sen Mersin Şube Yöneticisi

Navzat Veli Dedeoğlu Tüm Bel Sen Çorum Şube Başkanı

Nilgün Demirtaş SES İstanbul Anadolu Yakası Şube Yöneticisi

Suat Suna SES İstanbul Anadolu Yakası Şube Yöneticisi

Hayriye Kaplan SES İstanbul Şişli Şube Yöneticisi

Fadime Kavak SES İstanbul Şişli Şube İşyeri Temsilcisi

Songül Çağlayan Karakurt SES İstanbul Şişli Şube İşyeri Temsilcisi

Hatice Şeker SES İstanbul Bakırköy Şube Yöneticisi

Sinan Tuğrul SES İstanbul Bakırköy Şube Yöneticisi

Hülya Deniz Şeşeoğulları SES İstanbul Bakırköy Şube Yöneticisi

Kenan Dağ SES İstanbul Anadolu Yakası Şube Yönetici

Hülya Baran Ulaşoğlu SES İzmir Şube Eş Başkanı

Fatih Sürenkök SES İzmir Şube Eş Başkanı

Başak Edge Gürkan SES İzmir Şube Sekreteri

Birol Aşık  SES Bursa Şube Sekreteri

Dr. Veli Aydoğan SES Sakarya Temsilcisi

Dr. Erkan Dikmen SES Sakarya Temsilcisi

Nurşat Yeşil SES Dersim Şube Başkanı

Duygu Kurban SES Dersim Şube Sekreteri

Orhan Karakaya SES Kayseri Şube Başkanı           

Recep Memiş SES Kayseri Şube Sekreteri

Niyazi Acer SES Kayseri Denetleme Kurulu Başkanı

Hasan Gönen SES Kayseri Yönetim Kurulu Üyesi  

Ender Paydaş SES Kayseri Yönetim Kurulu Üyesi

Erol Özkan SES Kayseri Yönetim Kurulu Üyesi

Figen Kara SES Kayseri Yönetim Kurulu Üyesi

Yılmaz Bozkurt - SES Mersin Şube Eş başkanı           

Filiz Çelebi SES Mersin Şube Yönetim Kurul Üyesi

Sakine Doğan SES Malatya Şube Yöneticisi

Şükrü Deniz SES Malatya Şube Yöneticisi

Hüseyin İspir SES Malatya Şube Yöneticisi

Özgür Ulu SES Samsun Şube Başkanı

Süleyman Bal SES Samsun Şube Sekreteri

Ferit Ceylan SES Ordu Şube Başkanı

Turgut Türkoğlu SES Çorum Şube Başkanı

Derya Coşkun SES Elazığ Şube Başkanı

Fulya Yeğin SES Elazığ Yönetim Kurulu Üyesi

Aynur Öğüt SES Elazığ Şube Yöneticisi

Adem Sarıçoban Sağlık-İş İzmir Şube Başkanı

Mehmet  Antmen Mersin Tabip Odası Başkanı

Bülent Çuhadar BTS İzmir Şube Başkanı

Mehti Seyhan BTS İzmir Şube Sekreteri

Tonguç Özkan BTS Adana Şube Başkanı

Reşat Taş Yapı Yol Sen İzmir Şube Başkanı

İlksen Temizkan Yapı Yol Sen Adana Şube Yöneticisi

Erbil Karakaş Yapı Yol Sen Samsun Şube Başkanı

Kenan Korkmaz Yapı Yol Sen Elazığ Şube Başkanı

İrfan Gültekin Yol İş Mersin Şube Başkanı

Mehmet Selen Yol İş Samsun 1 No’lu Şube Sekreteri

Nizamettin Bacalan Diyarbakır Yol İş 1 No’lu Şube Genel Sekreteri

Necmi Kupa Haber Sen İzmir Şube Başkanı

Sedat Altıntop Haber Sen İzmir Şube Yönetim Kurulu Üyesi

Selman Gül Haber Sen Adana İl Temsilcisi

Savaş Gürkan TÜMTİS Mersin Şube Başkanı

Murat Tarum Tümtis Kayseri Temsilcisi

Hüseyin Samer Kristal İş Mersin Şube Başkanı

Zeynel Öztaş Tek Gıda İş Sendikası Gebze Şube Başkanı

Ali Öner Tek Gıda İş Ordu Şube Başkanı

Ali Başkeser Tek Gıda İş Samsun Şube Başkanı

Arif Türköz Tek Gıda İş Samsun Şube Yöneticisi

Çetin Çağlayan - Tek Gıda İş Samsun Şube Yöneticisi

Caner Fırat Tez Koop İzmir 2 No’lu Şube Başkanı

Tarık Sayın Tez Koop İş Samsun Şube Başkanı

Engin Şevket Şimşek Tez Koop İş Sendikası Gebze Şube Başkanı

Mehmet Potur Tez Koop İş Sendikası Gebze Yönetim Kurulu Üyesi

Onur Tan Turan Tez Koop İş Sendikası Gebze Yönetim Kurulu Üyesi

Filiz Konur Tez Koop İş Sendikası Gebze Yönetim Kurulu Üyesi

Nakit Yılmaz Tes İş Samsun Şube Başkanı

Gökay Özdal Tes İş Samsun Şube Sekreteri

Cengiz Polat Tes İş Samsun Şube Mali Sekreteri

İrfan Kızılyurt Tes İş Samsun Şube Eğitim Sekreteri

Emrah Baylan Tes İş Samsun Şube Teşkilat Sekreteri

Faruk Aksoy TEKSİF İzmir Şube Başkanı

Makum Alagöz Deriteks İzmir Şube Başkanı

Zekayi Sağra Tüm Köy Sen Ordu Şube Başkanı

Tuncay Zengin Tüm Köy Sen Ordu Yönetim Kurulu Üyesi

Orhan Kara Tüm Köy Sen Giresun Temsilcisi

Yılmaz Demir Tarım Orkam Sen Adana Şube Başkanı

Erdem Avcı Tarım Orkam Sen Samsun Şubesi Sekreteri

Fatma Şahin Emekli Sen Adana Örgütlenme Sekreteri

Ali Yılmaz Emekli Sen Samsun Şube Başkanı

Av. Kenan Çetin Tunceli Baro Başkanı

Hüseyin Mak Pertek Ziraat Odası Başkanı

Fehmi Enginalp Nilüfer Kent Konseyi Başkanı

Caner Gökbayrak DOĞADER Bursa Şube Başkanı

Rahim Dede ASDER Bursa Şube Başkanı

Bayram Duran Bursa Dersimliler Derneği Başkanı

ADD Merzifon Şubesi

Hacıbektaş Vakfı Merzifon Şubesi

Merzifon Çevre Platformu

Taşova Yeşilırmak Çevre Platformu

Maltepe’de panel: “Krizin faturasını halk ödemeyecek”

Maltepe’de panel: “Krizin faturasını halk ödemeyecek”

İstanbul’da “Maltepe Emek ve Demokrasi Güçleri”nin düzenlediği “Krizin faturasını halk ödemeyecek”  başlıklı panele DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke katıldı. 14 Ekim 2018 Pazar günü Maltepe Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde gerçekleşen panelde ekonomik krizin nedenleri ve emek açısından sonuçları değerlendirildi. Panelde konuşan  CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke “Kriz AKP’nin yönetemezliğidir. Çözüm, krize karşı tüm emek ve demokrasi güçlerinin ortaklaşarak birlikte mücadele etmesidir. Ortak mücadelenin ete kemiğe bürünmesi gerekir” dedi. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu da krizin bahane edilerek işten atmaların ortaya çıktığını söyledi. Yüzde 24 enflasyon karşısında emekçilerin ücret ve maaşlarının güncellenmesi gerektiğini söyleyen Çerkezoğlu, “İşyerlerinden başlayarak bunun karşısında mücadele etmek gerekiyor. İşçi ve emekçilerin krizi yaratmadığını söylemek gerekiyor” dedi. Çerkezoğlu, DİSK’in taleplerini bir kez daha yinele... Read more

Amedspor Başkanı: Suç duyurusunda bulunacağız

Amedspor Başkanı: Suç duyurusunda bulunacağız

 Amedspor ile Sakaryaspor’un oynadığı maçta izletilen görüntüler ve çalınan marşlar, 90 dakikadan sonra fiziksel saldırıya dönüştü. Amedspor Başkanı Nurullah Edemen, görüntülerin provokasyon olduğunu belirterek, sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.    Ligde elde ettiği başarılarından dolayı her deplasmanda ırkçı saldırılara uğrayan Amedspor sürekli hedef gösteriliyor. Amedspor, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig’inin 7’nci haftasında Yeni Sakarya Atatürk Stadı’nda Sakaryaspor ile karşılaştı. Amedspor, 2-0 mağlup olduğu karşılaşmada bir kez daha ırkçı saldırıya uğradı. Ancak bu kez ırkçı saldırının yanı sıra stadın iki skorboardında, bölgede ilan edilen sokağa çıkma yasakları sırasında yaşanan çatışma görüntüleri ve “Ölürüm Türkiyem” marşı seslendirildi. Galeyana gelen Sakaryaspor taraftarları maç esnasında Amedspor’un yedek kulübesine saldırdı. Saldırılar maç sonrası soyunma odasına kadar uzandı ve takımın Teknik Direktörü Sertaç Küçükbayrak sözlü ve fi... Read more

iyi Parti Bildiğimiz Gibi

iyi Parti Bildiğimiz Gibi

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde CHP’yle birlikte ‘Millet İttifakı’ blokunda yer alan İYİ Parti , yerel seçimler öncesi direksiyonu AKP tabanına kırdı. Parti yönetiminde, partinin “ CHP ve HDP’yle yan yana anılmasının  İYİ Parti’ye zarar verdiği” belirtilirken, parti Meclis’te de AKP’ye ‘şartlı destek’ verecek. AKP’nin hazırladığı bir yasa teklifinin işçinin, memurun, emeklinin, esnafın veya Türkiye dış politikasının yararına olması halinde İYİ Parti, o düzenlemeleri Meclis’te destekleyecek. İYİ Parti ’nin, yerel seçimlerde “ CHP ile birlikte ittifak halinde olmaktansa, bazı iller için işbirliği içinde olmayı” tercih edeceği belirtiliyor. İYİ Parti ’nin İstanbul, Ankara ve İzmir’de “AKP ve MHP ittifakının oylarını düşüreceği” değerlendirmeleri de yapılıyor. Parti, 24 Haziran seçiminde il ve ilçelerde, ikinci ve üçüncü olan partilerin işbirliği yapmasıyla, yerel seçimin sonucunun değiştirilebileceğini de hesaplıyor. “AKP ile işbirliği yapılması” halinde, 2... Read more

Amedspor'a saldırı

Amedspor'a saldırı

Maç öncesinde ‘Ölürüm Türkiyem” şarkısı çalınan, skorbordda askeri operasyon görüntüler yayınlanan Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda maçın ardından çok sayıda güvenlik görevlisine rağmen Sakaryaspor taraftarı Amedspor kulübesine saldırdı. Taraftarlar bununla yetinmeyerek, Amedspor oyuncularının soyunma odasına giderek futbolculara ve teknik heyete de saldırdılar. Saldırı anına dair görüntüler Amedspor’un resmi Twitter hesabından ve taraftar gruplarının sayfalarından paylaşıldı. Görüntülerde Sakaryaspor ekibi ve taraftarları Amedspor soyunma odasına gelerek oyunculara ve teknik heyete saldırdıkları gözleniyor. 2-0 Sakaryaspor üstünlüğüyle sonuçlanan karşılaşma öncesinde Sakarya İl Spor Güvenlik Kurulu, Amedspor’un taraftarının maça alınmamasına karar verdi! Read more

Bitlis'te sokağa çıkma yasağı

Bitlis'te sokağa çıkma yasağı

Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Doyumlu köyünde, ‘eğitim-öğretim hakkının kısıtlanmaması kaydıyla’ 1 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada Doyumlu Köyü ve mezralarında PKK mensupları bulunduğu ve sığınakların tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, "Bahse konu BTÖ mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince 14 Ekim 2018 Pazar günü saat: 05.00'dan 15 Ekim 2018 Pazartesi günü saat: 06.00'a kadar (öğrenim görmekte olan öğrencilerin eğitim ve öğretim hakkının kısıtlanmaması kaydıyla) sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir" denildi.  Read more

İşten çıkarılan işçilerden, Zeytinburnu Belediyesi önünde ‘K…

İşten çıkarılan işçilerden, Zeytinburnu Belediyesi önünde ‘KHK forumu’

Belediye önünde işten atmalara, ihraçlara ve ekonomik krizin faturasının işçi ve emekçilere ödettirilmek istenmesine karşı forum yapan Güngördü işçi ve emekçileri birleşik mücadeleye çağırdı. KESK İstanbul Şubeler Platformu’da OHAL ve ihraçlara karşı haftalık olarak çeşitli ilçelerde gerçekleştirdiği eylemi bu hafta Güngördü’ye destek amacıyla Zeytinburnu Belediyesi önünde yaptı. Bugün saat 17.30’da belediye önünde bir araya gelinen eylemde, “ KHK ’lar gidecek, biz kalacağız!”, “Direne direne kazanacağız!” sloganları atıldı, KESK İstanbul Şubeler Platformu’nun pankartı taşındı. Güngördü’den önce KESK İstanbul Şubeler Platformu adına yapılan açıklamada, öncelikle Güngördü’nün yalnız olmadığı belirtildi. Ardından ise işçi ve emekçilere dönük baskılar teşhir edildi. KHK zulmünün de anlatıldığı açıklamada “Haksız-hukuksuz bir şekilde ihraç edilen, açığa alınan kamu emekçileri olmak üzere; emekten, demokrasiden, barıştan, insanca bir yaşamdan yana olan herkesi OHAL- KHK ile örülen sar... Read more

İzmir'de içinde göçmenlerin bulunduğu kamyon devrildi: 19 ki…

İzmir'de içinde göçmenlerin bulunduğu kamyon devrildi: 19 kişi öldü

İzmir'in Menderes ilçesinde sığınmacıları taşıyan kamyonun devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre aralarında çocukların da bulunduğu 19 kişi öldü, 26 kişi de yaralandı. Alınan bilgiye göre, Aydın'dan İzmir yönüne ilerleyen kamyon, Menderes ilçesinde yoldan çıkarak Değirmençay'a devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirmelere göre aralarında çocukların da bulunduğu 19 kişi hayatını kaybetti. Kazada 26 kişi de yaralandı. Read more

Hakikat ve adalet talebimizden vazgeçmeyeceğiz!

Hakikat ve adalet talebimizden vazgeçmeyeceğiz!

Hakikat ve adalet talebimizden vazgeçmeyeceğiz!Tüm dünyada, yargının ve yargıçların görevi hak ihlaline uğrayan bireylerin hakkını teslim etmektir. Türkiye’de bağımsız, tarafsız ve verimli adalet dağıtan bir yargı sistemi olmadığı için hak ihlaline uğrayanların adalet talebi karşılıksız kalmaktadır. Haksızlığa uğrayanların hakkının teslim edilebilmesi ancak iktidarın hukuk kurallarıyla sınırlandığı durumlarda mümkündür. Türkiye bugün hukukun üstünlüğü ile bağlı olmayan iktidar ve yargı gücünün yarattığı bir hukuksuzluk felaketini yaşamaktadır. Bizim adalet talebimizin 8 haftadır polis baskısı ve şiddeti ile engellenmesi bu felaket ortamının sonucudur. 707. haftamızda hukuk ve adaletin bu topraklara ne kadar uzak olduğunu gösteren bir kaybedilme davasını hatırlatmak için buluştuk. 27 Ekim 1995 günü Binbaşı Mehmet Emin Yurdakul komutasındaki Yüksekova Komando Taburuna bağlı askerler, Yüksekova’nın Ağaçlı Köyü'ne baskın yaptı. Baskın sırasında ... Read more

Berlin’de ırkçılığa karşı büyük gösteri

Berlin’de ırkçılığa karşı büyük gösteri

Almanya'nın başkenti Berlin'de bugün "Açık ve özgür bir toplum için – Dışlama yerine dayanışma” sloganıyla ırkçılığa, ayrımcılığa, Akdeniz’deki sığınmacı ölümlerine ve sosyal hakların budanmasına karşı bir gösteri düzenleniyor. "Parçalanamayız" sloganı ile düzenlenen gösteriye organizatörlerin verdiği bilgilere göre 150 binden fazla kişi katıldı. Gösteriye yaklaşık 40 bin kişinin katılması bekleniyordu.  Almanya saati ile saat 13:00'te Berlin Alexanderplatz'da biraraya gelen göstericiler, Leipzig Caddesi üzerinden Potsdam Meydanı’na oradan tarihi Brandenburg Kapısı'na ve ardından Zafer Sütunu’na yürüdü. Burada akşam saat 21.00'e kadar devam edecek olan gösteride, ünlü şarkıcı Herbert Grönemeyer ve Die Ärzte grubunun da sahne alacağı bir konser düzenlenecek. Gösteriye çok sayıda sivil toplum örgütü, sendika, parti ve kiliseler çağrıda bulundu. Maas: Biz parçalanamayız Gösteriye destek veren siyasetçiler arasında Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da bulunuyor. Maas resmi Twitter h... Read more

Rahip Brunson Serbest

Rahip Brunson Serbest

Türkiye'de Aralık 2016'da tutuklanan ve 25 Temmuz'dan beri ev hapsinde tutulan ABD'li papaz Andrew Brunson, dördüncü kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme, Brunson'ı 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca Brunson'ın ev hapsinin ve hakkındaki yurt dışı yasağının da kaldırılmasına hükmedildi. Brunson, hapiste kaldığı süre göz önünde bulundurularak serbest bırakıldı. Reuters haber ajansı Brunson'ın ABD'ye dönmek üzere uçağa bindiğini duyurdu.  Brunson'ın avukatı İsmail Cem Halavurt, karara ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Brunson ABD'ye gider diye düşünüyorum" dedi. Halavut, kararı temyize götüreceklerini de belirtti.  ABD Başkanı Donald Trump, Brunson kararı ile bağlantılı iki tweet paylaştı. İlk tweetinde "Papaz Brunson için çok yoğun çalışıyoruz!" ifadesini kullanan Trump, ikinci tweetinde ise "Dualarım Papaz Brunson'ladır ve bir an önce güvenli bir şekilde eve dönmesini umuyoruz" dedi.  İzmir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada savcı, Brunson üzerindeki adli ko... Read more

3. havalimanı işçileri ve sendikacılar serbest bırakılsın:4…

 3. havalimanı işçileri ve sendikacılar serbest bırakılsın:400 imza

Sendikalar, emek ve meslek örgütleri ile dernekler tutuklanan 3. Havalimanı işçileri ve sendikacıların serbest bırakılması için İstanbul Tabip Odasında basın toplantısı yaptı. Toplantıda 400'e yakın kurum ve kişinin imzasının yer aldığı ortak açıklama yapıldı. Kurumlardan adına ortak açıklamayı yapan Gıda-İş Genel Başkanı Seyit Aslan, tutuklu 3. Havalimanı işçileri ile sendikacıların serbest bırakılmasını istedi. Tutuklanan havalimanı işçilerinin insanca çalışma talebinin tüm işçi sınıfının talebi olduğunu vurgulayan Aslan şöyle konuştu: “Sürekli iş kazaları yaşayan, ağır çalışma koşulları altında çalışmak zorunda kalan, ücretleri düzenli ödenmeyen, insanlık dışı uygulamalarla yüz yüze bırakılan, balık istifi gibi tahtakurularıyla koğuşlarda yatırılan İstanbul 3. Havalimanı inşaat işçileri haklı talepleri için eyleme geçti. Taleplerinin karşılanması için meşru yollardan hak arayan binlerce işçinin taleplerini karşılamak yerine, işçileri suçlayan açıklamalar sonrası çağrılan kolluk ... Read more

GIDAMO: GIDA KONTROL GÖREVLİLERİNE YAPILAN SALDIRILARI KINIY…

GIDAMO: GIDA KONTROL GÖREVLİLERİNE YAPILAN SALDIRILARI KINIYORUZ

11.10.2018   Muğla`nın Seydikemer İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü`nde görevli olan Gıda Mühendislerinin Gıda Kontrol Görevi sırasında uğradığı saldırı üzerine Gıda Mühendisleri Odası11 Ekim  2018 tarihinde bir basın açıklaması gerçekleştirildi.   GIDA KONTROL GÖREVLİLERİNE YAPILAN SALDIRILARI KINIYORUZ Gıda denetim ve kontrol hizmetleri, 5996 sayılı Kanun`un EK-2 sayılı listesinde belirtildiği gibi en az lisans düzeyinde eğitim almış olacak şekilde, Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki Gıda, Ziraat, Kimya ve Su Ürünleri Mühendisleri ile Veteriner Hekim gibi mesleklere mensup olan ve Gıda Kontrol Görevlisi unvanı almış personel ile yürütülmektedir. Sayısının az olduğunu birçok açıklamamızda ifade ettiğimiz Gıda Kontrol Görevlileri, bu görevlerini özveri ile yerine getirmektedir. Yaptıkları görev ile bir yandan toplumun güvenilir gıdaya erişim hakkını korurken diğer taraftan gıda gibi hepimizin yaşamını doğrudan ilgilendiren ürünün sağlığı, niteli... Read more

Almanya'da Ziraat Bankası soruşturması

Almanya'da Ziraat Bankası soruşturması

Almanya'da Ziraat Bankası'nın bir grup müşterisini hedef alan bir soruşturma başlatıldığı bildirildi. Aachen Savcılığı sözcüsünün Perşembe günü yaptığı açıklamaya göre savcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Ziraat Bankası'nın Almanya'daki genel müdürlüğü ve şubelerinde arama yapıldı. Resmi verilere göre operasyonda 80 kişi görev yaptı. Savcılık sözcüsü, soruşturma kapsamında bankanın değil bankanın bir grup müşterisinin hedef alındığını belirtti. Sözcünün açıklaması öncesinde konuyla ilgili soruşturma haberini Salı günü yayınlayan kamu yayın kuruluşu Hessischer Rundfunk'a bir açıklama yapan Ziraat Bankası da soruşturmanın bir grup müşteriyi hedef aldığı bilgisini teyit etti. Kendilerine kara para aklama ve vergi suçu suçlamaları yöneltilen müşterilerin, vergilendirilmemiş kazanımlarını Türkiye'ye aktardıklarından şüpheleniliyor. Sözcü, soruşturmanın iki ila üç ay daha sürebileceğini söyledi. Read more

Kardeşimiz Musa Erdal

Kardeşimiz Musa Erdal

Kardeşimiz Musa Erdal'ın uğurlama töreni'nin,Gültepe Nihat Aydın Kültür ve Dayanışma Derneği önünde gerçekleşen bölümünde,ailemiz adına yaptığım konuşmayı bütün dostlarımızla bu biçimde de paylaşmak istiyorum.''Musa Erdal benim kardeşimdir. Bu uğurlama töreni'nin yapıldığı bu derneğe adı verilen Nihat Aydın benim devrimci bir arkadaşımdır. Bugün burada,bu mahallede,bir dönem içinde benim de yer aldığım direnislerle anılan bu mahallede 1979'tan sonra ilk kez ve yeniden bugün siyasi bir konuşma yapmak arkadaşımın adına kurulan bu dernekte ve kardesimin cenazesinde olacakmış:Bu tarihin -bana karşı -garip bir cilvesidir.  Musa, aynı adını taşıdığı Musa Erdal'ın, namı diğer 'Hardal Musa'nın 11 çocuğundan 10.dur.5 kız ve 6 erkek kardeşten birisidir.Tire'nin Ayaklıkırı köyünde bir çiftçinin,bir bakkalın oğlu olarak 04.03.1962 yılında doğmuştur.İlkokulu, artık şimdi yıkık bir bina olan aynı köydeki okulda okudu.Ortaokulu İzmir Fevzi Çakmak Ortaokulu'nda okudu.Lise'yi okumak için Esrefpada L... Read more

 
 

 

FACEBOOK SAYFAMIZ

 

                                                           TWITTER SAYFAMIZ
                                                                                 ÖZGÜRLÜK @ozgurlukde