Özgürlük

KÜRT MESELESİ ÜZERİNE HATIRLATMA.

Kürt meselesinde gelinen ve oluşan maddi koşullara uygun teorik ve ideolojik mücadelenin geliştirilmesi gerekmektedir. Nihayi olarak bunu devrimci bir hareketin oluşumu çözecektir. Geçmişin devrimci ders ve deneyleri üzerinde yükselen devrimci bir hareket. Böylesi bir mücadeleye ve tartışmalara ışık tutması açısından meselenin çıkış noktasına, başka bir deyimle ÖZÜNE dönmeyi uygun gördük. Sorunun özü devrimci düşünce ve dünya görüşünün tahrifine dayanmaktadır. Devrimci bilgi ve deney birikimleri halindeki Sömürgecilik teorilerinin, alt emperyalizm gibi çarpıtmalarla kendi derdine derman haline getirilme tahrifatıdır. Değim yerindeyse bugün gelinen ve pekte olumlu sayılamayacak noktanın böylesi tahrifatların da sonucu olduğu ortadadır…

Mücadelenizde başarılar ve saygılar…

 

 
 

 

FACEBOOK SAYFAMIZ

 

                                                           TWITTER SAYFAMIZ
                                                                                 ÖZGÜRLÜK @ozgurlukde