1 Mayıs

 Türkiye'de 1 Mayısın tarihi Osmanlı’dan başlayarak sürekli kutlanmıştır. İlk 1 Mayıs; 1909'da Üsküp'te Türk, Bulgar, Sırp işçilerin katılımıyla kutlandı. 1910, 1911, 1912'de Selanik, Üsküp, İstanbul ve Edirne’de kutlandı. Bu kutlama ve mitinglerde grev yasası, emeğin haklarının korunması, seçme hakkının herkese tanınması gibi kanun ve yasaların çıkartılması talep edildi. 1913 yılında 1 Mayıs kutlamalarına yasak geldi. Birinci Dünya savaşı yıllarında kutlanamadı. 1921 ve 1922 yıllarında 1 Mayıs, iş bırakma ve mitinglerle kutlandı. 1923 yılında toplanan İzmir iktisat kongresi, 1 Mayıs'ın işçilerin bayramı olmasını kabul etti. Cumhuriyetin ilanından sonra Hükümet 1924 yılında 1 Mayısı yasakladı. Ancak işçiler gene de kutladılar, 1925 yılında "sus kanununa" rağmen 1 Mayıs kutlandı. Kutlamalara katılanlar, broşür çıkaranlar istiklal mahkemelerinde yargılanarak hapse mahkûm oldular. 1926'dan 1975 yılına kadar süren yasaklamalara rağmen 1 Mayıs’ı kutlama mücadelesi sürdü. İlk yasal 1 Mayıs İstanbul Tepebaşı’nda bir düğün salonunda kutlandı. 1976 yılında DİSK tarafından düzenlenen 1 Mayıs Beşiktaş'tan yürüyüşle başlayarak on binlerce emekçinin katıldığı yürüyüş ve mitingle kutlandı. 1977 1 Mayısı tarihe (kanlı 1 Mayıs) olarak geçti. 500 bin emekçinin katıldığı mitingde DİSK Genel Başkanı Kemal Türklerin konuşması sırasında ateş açılarak Taksim meydanında 37 kişinin yaşamını yitirmesine neden oldu. 1978 1 Mayısı ise 1 Mayıs 77'nin faillerinin ortaya çıkarılması talebinin öne çıkarıldığı bir yıl oldu. Bu ısrarla Taksim meydanına çıkıldı. 1979 ve 1980 1 Mayısları; hem sivil faşist hareketin saldırıları hem de iktidarın yasaklama ve tutuklamalarıyla engellenmek istendi. Ancak kitlesel tutuklama ve saldırılara rağmen 1 Mayıs kutlandı. Devrimci Yol ise 1 Mayısı her ilde pankart asmalar, yazılamalar, kuşlamalar ve korsan gösterilerle kutlanmasına öncülük etti.

 12 Eylül Amerikancı Faşist Cuntası 1 Mayısı yasaklayarak genel tatil günü olmaktan çıkardı. 1988 ve 1999 yasal kutlama girişimlerine rağmen 1 Mayıs yasaklandı. Taksim meydanına çıkmak isteyenlere devletin acımasız ve saldırgan şiddeti uygulandı. Tutuklama ve gözaltılar oldu. 17 yaşındaki Mehmet Akif Dalcı, polis kurşunuyla öldürüldü. Bu yasaklama ve engellemeler 1990,1991, 1992 'ye kadar sürdü. 1993 yılında emekçiler, tüm saldırı ve provokasyonlara sarı sendikaların parçalayıcı tavırlarına rağmen 1 Mayısı kutlamayı başardılar. 1996 yılında egemenlerin yaratmış olduğu provokasyonda tutmadı. 2010, 2011 ve 2012 yıllarında 1 Mayıs kutlamaları Taksimde kitlesel bir şekilde gerçekleşti. 2013 yılından itibaren AKP iktidarı 1 Mayıs kutlamalarının Taksimde gerçekleşmesini engellemek için her türlü baskı, yasaklama ve terörü mubah görerek saldırgan yüzünü göstermiştir. ‘Fikriyatları inanca dayalı olduğundan, sınırı bulunmadığından ve inancın dini imanı olmadığından kaynaklı sınırsız YALANLARININ tüm gerçekleri değiştirdiğini sanmaktadırlar! İstisnasız her konudaki “gökten zembille inmiş” haklılıklarının alametifarikası budur. Bir türlü inanamadıkları tanrılarının himmeti de kadri de kendileridir ve ’’sual olunmaz! Zulümleri adalettir! Her zalimin sonu gibi kendi’’ vicdanlarındaki’’ tanrılarına değilse de,yarattıkları zulme hesap vermek zorunda kalacaklar. 1 Mayıs konusundaki yalanları da hep ’’olay çıkmasın’’ diye olagelmiştir. Herkesin bildiği gibi Polis “müdahalesinin” olmadığı hiç bir 1 Mayısta “olay” dedikleri çapta hiçbir şey yaşanmamıştır... Diğer “olay” denilenlerde de olmadığı gibi...

 Bunun için bu yıl 1 Mayıs emekçilere karşı yapılan hak gaspları ve ölümlerle sonuçlanan iş cinayetleri (soma katliamı ve gün be gün yaşanan 'iş kazaları') saldırıları, Kürtlere karşı yapılan en vahşi ve barbarca katliamların ortaya çıkarıldığı bir gün olmalıdır. Emperyalist Faşist Abluka Dağıtılacak diyerek, Ortadoğu'da Emperyalizmin rolünü, katliamlarını ve yaşanan sürgünleri protesto ederek.

 

Kölelik düzeni.

Kiralık işçi uygulamasına,

Taşeron uygulamasına,

Güvencesiz çalışma nedeniyle,

İş cinayetlerine,

Rant için çevre ve yaşam alanlarımızın,

Doğamızın katledilmesine dur demek için

1 Mayısta alanlarda buluşalım.

 

SELAM OLSUN ÜRETENLERİN DOĞRUDAN YÖNETİMİ DOĞRULTUSUNDA DEVRİM MÜCADELESİNDEKİLERE.

 

SELAM OLSUN TÜRKİYE EZİLEN HALKLARINA VE İŞÇİ SINIFINA.

 

SELAM OLSUN 1 MAYIS BİRLİK MÜCADELE VE DAYANIŞMA GÜNLERİNE.

 

KARANLIĞA KARŞI YA BİR YOL BULACAĞIZ YA BİR YOL AÇACAĞIZ.